EU-Kommissionen bekræfter støtte til dansk-tysk elforbindelse

Energinet.dk og 50Hertz etablerer en 400 MW elforbindelse via danske og tyske havmølleparker i Østersøen

​EU-Kommissionen har netop givet tilsagn om støtte til en offshore elforbindelse mellem Danmark og Tyskland baseret på et revideret teknisk koncept.

Elforbindelsen, som kaldes ”Kriegers Flak - Combined Grid Solution” (CGS), bliver verdens første havbaserede elnet, der udnytter de tekniske anlæg, som fører strøm fra havmølleparker ind til land. 

Kriegers Flak CGS er udviklet af Energinet.dk og tyske 50Hertz. Projektet modtager op til 150 millioner Euro fra Det europæiske genopretningsprogram for energiområdet (EEPR).

Med støtten understreger EU, hvor vigtige elforbindelser er for udviklingen af et fælles europæisk energimarked. Et integreret elmarked giver mulighed for store samfundsøkonomiske gevinster og øger forsyningssikkerheden. Dertil kommer, at den nye elforbindelse er med til at bane vejen for omstillingen af energisystemerne i begge lande, da den gør det muligt at transportere vedvarende energi over store afstande.
Den nye elforbindelse etableres mellem Sjælland og Mecklenburg-Vorpommern. Den får en kapacitet på 400 MW. Efter planen sættes forbindelsen i drift i slutningen af 2018.

 - Den nye forbindelse vil bidrage til, at vi kan opretholde den samme høje forsyningssikkerhed i Østdanmark som hidtil, og den vil give forbrugere og producenter mulighed for at købe og sælge mere el på tværs af grænserne. Det giver den vedvarende energi højere værdi, siger Peder Østermark Andreasen, administrerende direktør i Energinet.dk.

- Tilsagnet fra Europa-Kommissionen er en anerkendelse af vores arbejde på at koble vedvarende energi med innovative løsninger. Det viser, at samarbejde mellem de europæiske TSO’er er svaret på de udfordringer, som omstillingen af energisystemerne giver. Med Kriegers Flak CGS skaber vi fundamentet for et større havbaseret elnet i Østersøen, som kan blive en milepæl i udviklingen af det europæiske elnet, siger Boris Schucht, CEO i 50Hertz.

Den tekniske løsning
Tyskland har allerede to havmølleparker i området: Baltic 1 (48 MW) og Baltic 2 (288 MW), mens Danmark er i gang med forberedelserne til havmølleparken Kriegers Flak (600 MW).

Kriegers Flak CGS etableres ved hjælp af to ca. 30 km lange søkabler, der forbinder Baltic 2 og Kriegers Flak Havmøllepark. Da Danmark og Tyskland tilhører forskellige synkronområder (”elsystemerne svinger ikke i takt”), er det nødvendigt at tilpasse frekvensen. Det vil ske i to omformere (Voltage Source Converters), som omdanner vekselstrøm (AC) fra det nordiske elsystem til jævnstrøm (DC), som igen omdannes til vekselstrøm blot tilpasset det kontinentale synkronområde. De to omformere bygges i Bentwisch nær Rostock i Tyskland.  Ved at bygge omformerne på land fremfor på havet, som oprindeligt var planen, opnås en mere omkostningseffektiv løsning, og det bliver lettere at vedligeholde anlægget.    

Som en anerkendelse af, at projektet har stor betydning for udviklingen af den tværnationale energiinfrastruktur i Europa, har kommissionen givet Kriegers Flak - CGS status af et projekt af fælles interesse (PCI).
 
 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.