IT-sikkerhed: Vi er på rette vej, men ikke i mål endnu

Rigsrevisionen vurderer i dag it-sikkerhed i flere statslige selskaber, herunder Energinet.dk. Flere tidligere undersøgelser viser samme tendens: Niveauet er ikke højt nok, vi er på rette vej, men ikke i mål endnu.

​Seks statslige selskabers it-sikkerhed er blevet gennemgået af Rigsrevisionen i en beretning til Statsrevisiorerne, ”Beretning til Statsrevisorerne om adgang til it-systemer, der undersøtter samfundsvigtige opgaver”. Energinet.dk er et af selskaberne, og

Rigsrevisionen konkluderer, at it-sikkerhedsniveauet ikke er højt nok.

- Resultaterne stemmer overordnet overens med de tidligere undersøgelser, som uafhængige firmaer har lavet af os, og de stemmer også med vores egne interne undersøgelser. Vi har ligget på et for lavt niveau, vi er på rette vej, men vi er ikke i mål endnu, siger Morten Gade Christensen, it-direktør i Energinet.dk.

Energinet.dk har bl.a. investeret over 100 millioner i et nyt og mere sikkert SCADA-system til at styre elnettet, flere er ansat til at højne it-sikkerheden, der er indført nye programmer, procedurer og politikker, der skal højne medarbejdernes bevidsthed om it-sikkerhed, ligesom et selskab bl.a. er blevet hyret til at forsøge at hacke Energinet.dk for at teste sikkerheden.

 

På vej fra 2.0 til 4.0

Da Energinet.dk i 2014 erkendte, at it-sikkerhedsniveauet var for lavt, scorede Energinet.dk 2,0 på den såkaldte CMMI-skala (Capability Maturity Model Integration). Skalaen går fra 1 til 5. Målet er at komme op på 3,0 i 2015, 3,5 i 2016 og 4,0 i 2017.

- Det er aldrig rart, når f.eks. Rigsrevisionen påpeger, at vores niveau på nogle områder burde være bedre. Omvendt overrasker det mig ikke. Vi ved godt, hvor vi står, og vi følger den plan, vi har lagt. Og meget af det, Rigsrevisionen pegede på, da den var her den 2. marts, var vi faktisk allerede i gang med at forbedre på det tidspunkt, siger Morten Gade Christensen.

Trafiklysskala
Rigsrevisionen scorede dengang Energinet.dk på 30 punkter i en ”trafiklysskala”. Scoren lød på 14 grønne ”opfyldt”, 8 gule ”delvist opfyldt” og 8 røde ”ikke opfyldt”. En tilsvarende måling ville i dag vise to røde og en gul, forklarer Morten Gade Christensen.
 
Det store spørgsmål, som mange stiller sig, er: Kan hackere slukke for strømmen i Danmark? Ifølge Morten Gade Christensen kan ingen give en 100 procents garanti.
- Men jeg sover roligt om natten. Vi arbejder benhårdt med it-sikkerhed, vi har back up-systemer og i værste fald kan elnettet styres manuelt, så at Danmark kan gå i sort, skal man ikke gå rundt at være bange for, siger han.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.