Borgermøder om Kriegers Flak Havmøllepark

Energistyrelsen og Naturstyrelsen og har sendt VVM-redegørelsen for Kriegers Flak Havmøllepark i offentlig høring. I den forbindelse holder Energinet.dk tre borgermøder

​Før der kan sættes gang i byggeriet af havmøllerne på Kriegers Flak i Østersøen og de anlæg, som skal føre strømmen ind i elnettet på land, skal der bl.a. udstedes en VVM-tilladelse. Det er Naturstyrelsen, som har ansvar for VVM-behandlingen af de tekniske anlæg på landjorden, mens Energistyrelsen har ansvar for VVM-behandlingen af anlæggene til vands.
 
Tre borgermøder
I forbindelse med den offentlige høring inviterer Energinet.dk til borgermøder tre forskellige steder. På møderne vil vi fortælle om VVM-redegørelsen og om de tekniske anlæg, som skal etableres på havet og på land. Borgerne vil også få lejlighed til at tale med Naturstyrelsen, Energistyrelsen og Energinet.dk om forhold, der særligt interesserer dem.
Alle er velkomne til borgermøderne.
 
Se tid og sted for borgermøderne til højre på siden.
 
Forslag til linjeføring for landkablerne
Kort, der viser projektområdet på land, kan hentes her .

Projektområdet er det område, der er undersøgt i VVM-behandlingen. Landkablerne vil blive lagt inden for projektområdet. Der er undersøgt flere mulige løsninger, men det er kun én af løsningerne, der skal gennemføres. På borgermøderne vil Energinet.dk præsentere et forslag til, hvor landkablerne skal placeres. Kort, der viser dette forslag, vil blive lagt på hjemmesiden efter borgermøderne.
 
Send bemærkninger
I høringsperioden har borgere, organisationer, erhvervsliv og andre med inte-resse i projektet mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser til planerne.

Fristen for at sende bemærkninger og indsigelser er den 4. december 2015. Bemærkningerne skal sendes til:
Alternativt:
Naturstyrelsen, VVM
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Anfør venligst emnet:
VVM for Kriegers Flak Havmøllepark, j.nr. NST-131-00184

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.