Offentlig høring: Justering af tarifferne for gastransmission

Energinet.dk foreslår en omfordeling af omkost-ningerne, der danner grundlaget for de tariffer, som kunderne betaler for kapacitet i de forskellige punkter i det danske gastransmissionssystem. Fristen for høringssvar er 21. oktober.

Forslaget er en justering af tarifmetoden, der sikrer, at tarifferne bedre reflekterer omkostningerne, er mindre differentierede og bedre harmoniseret mod Tyskland.
 
- Omfordelingen mellem punkter er som udgangspunkt neutral for slutkunderne, i det omfang gasleverandørerne i dag overvælter tarifferne i gasprisen. Energinet.dk foretager justeringen ud fra en vurdering af, at det samlet set er til gavn for markedet, siger Jeppe Danø, Områdeleder for gasmarked.
 
Siden Energinet.dk udvidede gastransmissionsnettets kapacitet mod Tyskland har forbrugerne haft glæde af bedre udnyttelse af systemet. Gasforbrugerne har nydt godt af udvidelsen og haft store besparelser på såvel gasprisen, som forsyningssikkerheden. Disse besparelser overstiger omkostningerne for de nye anlæg ved Egtved og udvidelsen af gastransmissionsnettets kapacitet.
 
Ved de foreslåede justering vil Energinet.dk flytte andele af omkostningerne fra Ellund Entry (grænsepunktet til Tyskland) til den dansk exit-zone og Dragør Exit (mod Sverige). De samlede omkostninger for brugen af systemet er uændret, men forslaget vil begrænse prisspredningen.
 
Det vil fremover blive billigere at gøre brug af transmissionssystemet. Parallelt foreslår Energinet.dk billigere, korte kapacitetsprodukter (kvartal, måned og dag) relativt til årsproduktet og afskaffe den hidtidige sæsonprofil, som fører til højere kapacitetstariffer om vinteren end om sommeren.
 
Se hele metodeforslaget her. Konkrete spørgsmål kan rettes til Tariføkonom Nina Synnest (nsy@energinet.dk eller tlf. 23338902).
 
Energinet.dk opfordrer alle aktører til at fremsende høringssvar senest den 21. oktober 2015 til gastariffs@energinet.dk.
 
I forbindelse med høringen afholder Energinet.dk en User Group på kontoret i Ballerup den 21. oktober 2015 kl. 15-16. Tilmeld venligst mødet på gastariffs@energinet.dk.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.