Investeringer i fremtidens energisystem præger Energinet.dk’s budget 2016

Nye havmølleparker og fortsat høj forsyningssikkerhed i et elsystem med mere vedvarende energi. System- og nettarif stiger fra 7,1 øre/kWh til 8,2 øre/kWh.

​Energinet.dk’s bestyrelse vedtog i går budgettet for 2016. Det er et budget, der afspejler de investeringer, Energinet.dk foretager i fremtidens forsyningssikkerhed og omstillingen til vedvarende energi.

De største investeringer er forundersøgelser og nettilslutning af de to kommende havmølleparker Horns Rev 3 i Vesterhavet og Kriegers Flak i Østersøen samt en ny 700 MW elforbindelse mellem Danmark og Holland.

Desuden investerer Energinet.dk i etableringen af et nyt detailmarked, der skal fremme fri konkurrence på elmarkedet, samt til Energinet.dk’s fortsatte indsats med at højne IT-sikkerheden.


- Vi er i en tid med store investeringer i den grønne omstilling. Det er samtidigt en tid med meget lave elpriser i markedet, og hvor vi skal skaffe nødvendig kapacitet andre steder fra, siger bestyrelsesformand Niels Fog.
 
 
Bestyrelsen har besluttet at hæve Energinet.dk's nettarif fra 4,2 øre/kWh i 2015 til 4,3 øre/kWh i 2016 og at hæve Energinet.dk's systemtarif fra 2,9 øre/kWh i 2015 til 3,9 øre/kWh i 2016.
 

Grafen herover er i løbenede priser. Se nederst for graf i 2016 priser – altså graf, hvor der afspejler prisudvikling.

Fortsat høj forsyningssikkerhed
Ud over investeringer i fremtidens energisystem går højere tariffer til at sikre, at forbrugerne fortsat har samme høje forsyningssikkerhed.

Systemtariffen stiger, bl.a. fordi lave elspotpriser har medført, at nogle kraftværker mister forretningsgrundlag. Derfor forventer Energinet.dk, at det bliver nødvendigt at købe flere systemydelser og betale for flere ”tvangskørsler”. Desuden skal en ny strategisk reserve i Østdanmark bidrage til, at forbrugerne fortsat har samme høje niveau af strøm i stikkontakterne. Et offentligt udbud af den strategiske reserve blev meddelt offentligheden i juli 2015 .
 
Nettariffen stiger primært på grund af omkostninger til forundersøgelse af mulige kystnære havmølleparker. Energinet.dk kan ikke få refunderet omkostninger til de projekter, der ikke bliver realiseret. I alt seks områder er udpeget til mulige kystnære havmølleparker, men det forventes kun, at to af områderne kan komme til at huse kystnære parker. Udgifterne til forundersøgelser mv. til de projekter, der bliver fravalgt, skal Energinet.dk og dermed elforbrugerne betale.
Grafen er i 2016-priser.
 

(Gastarifferne følger ikke kaldenderåret som eltarifferne. Gastarifferne er fastlagt og er blevet udmeldt tidligere - gældende fra 1. oktober.)

 

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.