Ny Systemplan: Effektiv og europæisk omstilling

Energinet.dk udgiver Systemplan 2015. Fokus på to temaer: Konkurrencedygtig grøn omstilling og videre mod et europæisk marked for el og gas. To rapporter er nu slået sammen i én.

​Vedvarende energi skal være mere konkurrencedygtig, og el- og gasmarkederne skal være mere grænseoverskridende og europæiske.
 
Det er de to hovedtemaer i Systemplan 2015, som Energinet.dk netop har offentliggjort.
- Vi skal lave en effektiv omstilling til vedvarende energi, som er til at betale for forbrugerne. Vi er kommet langt, men der er stadig en stor opgave foran os, siger Peder Østermark Andreasen, administrerende direktør i Energinet.dk

- For det første skal vi udnytte vindkraften endnu bedre. Vi skal gøre elforbruget mere intelligent og fleksibelt, så vi bruger meget strøm, når det blæser, og desuden skal vindkraften spille bedre sammen med f.eks. fjernvarmen og gassystemet. For det andet skal vi sættes skub i at udvikle det europæiske marked. Vi udnytter den vedvarende energi bedst muligt og giver forbrugerne billigere energi, når vi kan handle frem og tilbage, siger han.
 
Tema 1: Konkurrencedygtig omstilling
Hovedudfordringen for den grønne omstilling er at gøre en fossilfri energiforsyning samfundsøkonomisk konkurrencedygtig med det nuværende fossilt baserede system. Et fremtidigt system båret af især vindkraft vurderedes i tidligere analyser til at blive ca. 8 pct. dyrere end det nuværende. Bedre udnyttelse af vindkraft, mere fleksibelt forbrug og en nyudvikling af fx gassystemet og fjernvarmesystemet er områder, der medvirker til at gøre fremtidens energisystem mere konkurrencedygtigt.
 
Tema 2: Udvikling af europæisk marked
Markedsudviklingen for el og gas bærer i retning af mere europæisk samarbejde. Energiunionen, der blev lanceret af EU i 2015, peger blandt andet på øget samarbejde om infrastruktur, forsyningssikkerhed og markedsudvikling samt på flere regionale initiativer. Status for den danske markedsudvikling er, at der de seneste år er sket afgørende fremskridt på engros- og detailmarkedet for både el og gas, men at der forsat tilbagestår en betydelig indsats dels med hensyn til udnyttelse af markedets fulde potentiale, bl.a. med hensyn til implementering af de fælles europæiske regler, der er en forudsætning for velfungerende markeder på tværs af landegrænser.
 
Anlæg, forsyningssikkerhed og systemdrift
Ud over de to temaer redegør systemplanen for de lovbundne opgaver inden for anlæg, forsyningssikkerhed og systemdrift på el- og gasområdet. Eltransmissionsnettet skal i de kommende år gennemgå en betydelig om- og udbygning, blandt andet som led i den grønne omstilling, mens gastransmissionsnettet kun i mindre grad skal udbygges og i højere grad tilpasses en fremtid, hvor naturgas på længere sigt skal erstattes af VE-gas. Forsyningssikkerheden og systemdriften ligger i dag på et tilfredsstillende niveau, hvor de fastlagte målsætninger nås.

Sammentænkning
Systemplanen belyser også en helhedsorienteret sammentænkning på tværs af sektorer – el, varme, gas, transport mv. - og løsninger på tværs af landegrænser. Kun ved at se indsatserne på tværs og sammentænke svarene på de komplekse udfordringer, kan omstillingen til en grøn energiforsyning gennemføres omkostningseffektivt og forsyningssikkert.
 
Find Systemplan 2015 her. Engelsk udgave følger.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.