ENTSO-E rapport: Vindkraft udgør en større andel af den danske forsyningssikkerhed

​ENTSO-E har offentliggjort sin Winter Outlook 2015/2016 rapport. Danmark har året rundt stor import og eksport af el, men kan klare sig med egen produktion i en ”normal vinter”. I hård vinter skal vi importere.

Hvert halve år offentliggør ENTSO-E, European Network of Transmission System Operators for Electricity, en Outlook-/Review rapport, som beskriver de europæiske TSO’ers forventninger til effekttilstrækkeligheden i det kommende halve år.  Rapporten sætter tal på de enkelte landes elbalancer for udvalgte tidspunkter og viser, om de 34 lande i ENTSO-E vil kunne klare sig ved egne ressourcer, ved hjælp af deres forbindelser til nabolandende eller om der kan opstå situationer, hvor effekttilstrækkeligheden ikke er givet.

Danmark har stor produktion af vedvarende energi, der kommer som ’vinden blæser’, og derfor også masser af handel med Norge, Sverige og Tyskland og mange timer med import og eksport af strøm.

Tidligere prognoser har angivet, at Danmark er afhængig af udlandsforbindelser både i hårde og normale vintre. I ENTSO-E’s 2015/2016 rapport er beregningsmetoden for den forventede tilgængelige vind ændret til en konsistent, statistisk metode, som anvendes for hele Europa. Ifølge denne metode har Danmark, i en normal vinter, tilstrækkelig produktionskapacitet til at kunne dække forbruget. Vurderingen inkluderer 200 MW strategiske reserver på Sjælland.

I en hård vinter er der dog stadig brug for udlandsforbindelser i Danmark.Grafen viser prognose for forbrug og tilgængelighed onsdage kl. 19.00 i ugerne 49 til 14. (Kl. 19 er valgt, fordi det er maxforbrug i mange europæiske lande. Forbruget i Danmark er dog større ca. en time tidligere end vist i grafen.)

 

Rapporten indeholder også en kort sammenfatning af hændelser i den forgangne sommer. For Danmark var specielt de lave priser pga. høj vindproduktion bemærkelsesværdigt. Dette medførte at elsystemet i Danmark Vest kunne køres helt uden centrale kraftværker i en dag i uge 36.


Hele rapporten kan findes her.

 

Artiklen er opdateret 3. dec. 2015

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.