Dansk gasforsyningssikkerhed er i top

Ny redegørelse viser, at det danske gastransmissionssystem er robust både overfor høj gasefterspørgsel og svigt i forsyningskæden og vil være det i årene fremover.

​Gasproduktion i Nordsøen forventes fortsat at kunne dække det danske gasforbrug. Af markedsmæssige årsager forventes de danske forbrugere dog at blive forsynet med gas fra både Nordsøen og i stigende grad fra Tyskland. Det viser Redegørelse for gasforsyningssikkerhed, som Energinet.dk netop har offentliggjort. På længere sigt forventes biogas, som er opgraderet til naturgaskvalitet at bidrage til forsyningssituationen.

 

Torben Brabo, Direktør for Gas, er meget glad for at den danske gasforsyningssikkerhed igen er sikret på højt niveau.
 
”Vi har investeret i et mere robust gassystem på flere fronter. Med EU-Kommissionens økonomiske støtte har vi sikret en fuld importmulighed fra Tyskland, gennem kompressorer og en ny rørforbindelse til Tyskland. Samtidig har Energinet.dk investeret, på statens vegne, i de to gaslagre, og sikret de fornødne kapaciteter og vedligehold. Samlet set er Danmark nu meget bedre sikret, og samspillet i infrastrukturen giver bedre muligheder for at understøtte eventuelle forsyningskriser,” siger han.
 
Forsyning fra Tyskland
Ved årsskiftet er andet trin af udbygningen ved Ellund på den tyske side afsluttet. Udbygningen gør det muligt at importere større mængder gas fra Europa til Danmark via Tyskland. Med gennemførslen af andet trin i udbygningen ved Ellund vurderer ENTOG's Winther Supply Outlook 2015/16 også, at Danmark er rustet til at klare situationer med høj gasefterspørgsel.
 
Europæisk gasforsyningssikkerhed
Gasforsyningssikkerheden er i stigende grad et europæisk anliggende, og EU har iværksat en række initiativer, der skal sikre forsyningssikkerheden i Europa. Et af hovedinitiativerne er den foreslåede energiunion, hvis hovedformål er at sikre forsyningssikkerheden uafhængigt af tredjelande.
 
EU-Kommissionen kommer også i 2016 med en ny Forordning om gas forsyningssikkerhed. Energinet.dk har på flere måder bidraget til forbedringer i den nye forordning, som nu skal behandles og godkendes af EU's medlemsstater.
 
”Jeg håber, at den nye forordning vil forbedre forsyningsmulighederne overfor de danske gasforbrugere, der er mest afhængige af gas,” siger Torben Brabo.
 
Energinet.dk vil på kommende aktørmøder, herunder Industriforum, fortsætte dialogen med de større danske gasforbrugere, med fokus på deres vurderinger og behov.
 
Reduceret risiko for afbrud af ikke-beskyttede forbrugere
Siden oktober 2015 er det blevet muligt gradvist at nedtrappe forsyningerne til ikke-beskyttede forbrugere i Danmark og i Sverige i tilfælde af kriseniveauet Emergency, fremfor straks at afbryde forsyningen. Den danske forsyningssikkerhedsmodel sikrer markedsfunktionalitet i krisesituationer og det forventes, at de markedsbaserede værktøjer i modellen ved langt de fleste hændelser er i stand til at opretholde balancen i systemet, således man undgår at erklære Emergency.
 
Hent den som iPaper her.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.