energispecialister

Energispecialister sætter aftryk på analysekatalog

Energinet.dk’s afdeling for energianalyse udgiver i dag, onsdag d. 13. januar 2016, analysekataloget: Fokus for energianalyser 2016. Kataloget er blevet til på baggrund af input fra flere forskellige interessenter.

- Der gik ikke interessevaretagelse i den. Det var – på den gode måde - nørdede energispecialister ligesom os, fortæller Hanne Storm Edlefsen, afdelingsleder i Energinet.dk afdeling for energianalyse, om seminaret; Analyser til debat, som blev afholdt torsdag d. 22. oktober sidste år i Ballerup.

På seminaret deltog knap 50 deltagere fra både forskningsinstitutioner, konsulenthuse, interesseorganisationer og myndigheder.

- Med fra seminaret fik vi rigtig gode input til kommende energianalyser. Disse input kan nu ses i det analysekatalog, vi sender på gaden i dag.

Analysekataloget; Fokus for energianalyser 2016, er delt i to dele. Første del sammenkæder de helhedsorienterede energianalyser med Energinet.dk's planlægning og drift af el- og gasforsyningen i Danmark. Mens anden del angiver hvilke emner, Energianalyse forventer at analysere nærmere i 2016.

Fra input til analysekatalog
Interessenternes fingreaftryk i analysekataloget kan blandt andet ses i Energinet.dk’s kommende fokus på scenarieudvikling med et internationalt perspektiv og brug af scenarier som værktøj til analyser.

Derudover vil vi senere på året udkomme med en geografisk analyse af potentialet for fremtidige energikonverteringsanlæg (fx ”el til gas” og ”el til flydende brændstoffer”) i samspil med energiinfrastruktur og energiressourcer.

Selve analysekataloget er udarbejdet af Energinet.dk’s energianalyse-afdelingen med baggrund i input fra en intern workshop i Energinet.dk og det omtalte seminar.

Analyser til debat igen – sæt kryds i kalenderen!
Folk med interesse i Energinet.dk’s energianalyser kan allerede nu sætte kryds i kalenderen torsdag den 6. oktober 2016. Her inviterer Energinet.dk igen til seminar, hvor årets seneste analyser bliver præsenteret og debatteret. Og deltagerne får igen mulighed for at komme med input til kommende energianalyser.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.