Entso-E hring El

ENTSO-E høring: El-producenter, netselskaber mv. skal levere flere data

Danske aktører skal være opmærksomme på en høring om nye fælleseuropæiske metodebeskrivelser for etablering af procedure og datagrundlag for kapacitetsberegning og sikkerhedsberegning, som ENTSO-E netop har offentliggjort.

European Network of Transmission System Operators for Electricity, ENTSO-E, sendte i går, 4. februar, forslag til to nye fælleseuropæiske metodebeskrivelser for elmarkedet i høring. Især det ene kan få konsekvenser for netselskaber, producenter, balanceansvarlige og storforbrugere.

Det er derfor en god idé at være opmærksom på de foreslåede ændringer og muligheden for at komme med input og kommentarer.

 
Reglerne skal sætte nye europæiske minimumsregler for de data, som elproducenter, balanceansvarlige, DSO’er/netselskaber m.fl. fremover skal levere til transmissionsansvarlige selskaber, som fx Energinet.dk.
 
Flere data er nødvendinge i fremtidens elmarked
Der er lagt op til, at de skal sende mere detaljerede produktionsplaner, prognoser for bl.a. solcelleproduktion, tilgængelighed i markedet mv. Nogle aktører, der i dag ikke leverer data, skal gøre det i fremtiden, og der er lagt op nye tidsfrister for levering af data.
 
I takt med at elmarkedet i stigende grad bliver europæisk og grænseoverskridende, og der kommer mere og mere fluktuerende energi, bl.a. vindenergi og solenergi, ind i systemet, er det nødvendigt med mere præcise planer og prognoser for produktion og forbrug, så der samlet set kan laves bedre kapacitetsberegninger og sikkerhedsberegninger.

 

Find høringsmaterialet her
Regelsættet Common Grid Model Methodology henvender sig mest til transmissionsselskaber og distributionsselskaber, mens regelsættet Generator and Load Data Provision Methodology henvender sig til flere aktører, også producenter, balanceansvarlige, store forbrugere og netselskaber.

 
Sidste frist for at indsende kommentarer eller input er den 4. marts 2016, kommentarer sendes til cgmm-gldpm.consultation@entsoe.eu  
 
Aktører, der har spørgsmål kan deltage i workshop den 18. februar i Bruxelles, tilmeldingsfrist den 12 februar, eller henvende sig til Henning S. Christensen, Energinet.dk, HSC@energinet.dk.


Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.