Knap hvert andet

Knapt hver andet hus kan have solceller i 2040

Solcelleanlæg og batterier i husstande kan potentielt få en markant rolle i fremtidens energisystem, viser en ny analyse fra Energinet.dk.

Antallet af solcelleanlæg og solceller kombineret med et hjemmebatteri (kombianlæg) kan stige markant i fremtiden. Det viser en analyse fra Energinet.dk.

Det skyldes særligt forventninger til, at solceller og batterier vil falde markant i pris.
Antallet af solceller kan i 2040 være tidoblet, og mange husstande vil også have et hjemmebatteri koblet på solcelleanlægget.
 
- Det svarer i grove træk til, at knap hver anden villa eller rækkehus om 25 år vil have solceller, og ca. hver fjerde vil også have et hjemmebatteri, siger Hanne Storm Edlefsen, leder af Energinet.dk’s afdeling for Energianalyse, og tilføjer:
 
- Det er en udvikling, vi er nødt til at undersøge nærmere og tage højde for, når vi planlægger elnettet til fremtidens energisystem.       


Grafen viser en fremskrivning i antallet af solceller ud fra både privatøkonomiske og samfundsøkonomiske beregninger.

Udover at falde i pris ventes solcelleanlæg også at blive mere effektive, og der vil derfor være en privatøkonomisk gevinst for mange ved at investere i et anlæg. Den samlede solcellekapacitet kan vokse fra de nuværende ca. 800 MW til 7,5 GW i 2040. Det svarer til, at solcellerne vil kunne dække hele Danmarks elforbrug i en skyfri time. Indtil nu har de danske solceller i de mest solrige timer dækket ca. 15 procent af det samlede elforbrug.

 
I analysen er der også regnet på udviklingen ud fra en samfundsøkonomisk betragtning (uden tilskud og afgifter på el). Også her vil der være en markant vækst i solcellekapacitet. Væksten vil dog først ske, når solcellerne falder yderligere i pris.
 
Nye forretningsmuligheder
Flere husstandsbatterier er i de seneste år kommet på markedet, og Energinet.dk’s analyse viser, at antallet af batterier for alvor vil kunne tage fart efter 2020. Beregningerne er lavet ud fra de nuværende regler om tilskud og støtte. Batterierne købes i mange tilfælde, for at husejeren kan reducere købet af strøm fra elnettet, men de mange batterier kan også skabe nye muligheder i andre sammenhænge, forklarer Hanne Storm Edlefsen.
 
- Kombianlæg kan skabe nye forretningsmuligheder for folk, der vil sælge nye apparater og energiløsninger. Og det giver også mulighed for, at elsystemets kapaciteter kan udnyttes bedre, hvis batterierne kan blive brugt på en smart måde. For eksempel kan man forestille sig, at batterierne kan bidrage til at opretholde forsyningen, selvom der skulle ske en fejl i det lokale elsystem, siger hun.
 
Derfor lægger hun op til, at hele branchen arbejder sammen om at imødekomme de muligheder og udfordringer, som en markant øget solcelleudbygning i kombination med batterier kan medføre.
 
Påvirker driften og udbygningen af elnettet
Energinet.dk har i analysen også set på, hvilke konsekvenser en markant solcelleudbygning kan forvente at få for eltransmissionsnettet. 
 
- Det kan give nogle udfordringer for både driften og udbygningen af elnettet. Når en større del af strømmen bliver produceret og lagret i folks private hjem, er det noget, der skal tages højde for i vores planlægning, siger Hanne Storm Edlefsen, og fortsætter:
 
- Vi ser ingen tekniske hindringer for en større indpasning af solcelle-el i nettet. Der er dog behov for at undersøge mulige løsninger nærmere, så solcellerne kan indpasses med samme succes som vindkraften er blevet det.


Graf: Solceller kombineret med batterier vil være attraktive for mange husejere. Illustrationen er fra analysen  "Solceller og batterier i Danmark"  

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.