Nye regler for balanceg

Nye regler for balancegodtgørelse til vindmøller

Den såkaldte balancegodtgørelse er blevet nedjusteret fra 2,3 øre til 1,8 pr. kWh. Desuden begrænses godtgørelsen, så den kun modtages i 20 år fra den dato, en vindmølle er nettilsluttet. Ændringerne trådte i kraft med virkning fra den 1. januar 2016.

I denne måned modtager en række vindmølleejere mindre i balancegodtgørelse fra Energinet.dk, end de plejer. Balancegodtgørelsen, der før var på 2,3 øre pr. kWh, er nu nedjusteret til 1,8 øre pr. kWh.
 
Det er et krav fra Europa-kommissionen, at der skal se en nedjustering, hvis godtgørelsen overstiger den gennemsnitlige balanceringsomkostning. Beregninger har vist, at omkostningen i perioden 2007-2014 var på 1,8 øre pr. kWh. Folketinget har derfor besluttet at nedjustere balancegodtgørelsen fra 2,3 øre til 1,8 pr. kWh for at overholde kravet fra EU.
 
Udbetalingen af balancegodtgørelsen begrænses desuden til 20 år fra nettilslutningstidspunktet. Det vil sige, at vindmøller, der den 1. januar 2016 og herefter har været nettilsluttet i 20 år eller mere, mister retten til godtgørelsen.
 
Du kan læse hele bekendtgørelsen her.
 
Hvis du har spørgsmål angående balancegodtgørelsen, er du velkommen til at kontakte Energinet.dk’s afdeling for Markedsdrift El på telefon: 70 22 28 10

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.