Energinetdk omlgger

Energinet.dk omlægger kabler i Storstrømmen og Masnedsund

Forberedelser til kabellægning til lands og vands er startet op

Vejdirektoratet skal bygge en ny Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster via Masnedø. Projektet medfører, at der bliver behov for at flytte en del af de eksi-sterende højspændingsforbindelser i Storstrømmen. Energinet.dk har tre 132 kV kabelforbindelser bestående af i alt fem kabler over Storstrømmen. Alle fem kabler bliver i større eller mindre grad påvirket af den kommende bro.

”Energinet.dk er sammen med vores entreprenører og andre samarbejdspartnere, som fx museer, så småt gået i gang med arbejderne til lands og til vands”, fortæller projektleder fra Energinet.dk Dorte Hestbek Sørensen.

En mindre pram med en gravko er således ved at forgrave renden til det nye søkabel. Selve søkablet forventes at blive lagt ud midt i maj måned.

På land starter anlægsarbejdet op sidst i februar måned og vil strække sig over de næste to måneder. Anlægsmaskiner i marken vil skrabe muld af og gøre klar til de arkæologiske undersøgelser, som skal foretages, inden der graves render i jorden. Derefter bliver der trukket kabler.

”Vi forventer at have et nyt 132 kV kabel mellem Falster og Sydsjælland vest om Masnedø anlagt og i drift i august 2016 samt være færdige med ombygninger og fjernelse af anlæg til vands og til lands i slutningen af året”, fortæller Dorte Hestbek Sørensen.

Masnedsund
Ud over arbejdet i Storstrømmen vil der sidst på året foregå arbejde i Masnedsund. Vordingborg Havn ønsker at udvide havneanlæggene mod vest og nord, hvorfor Energinet.dk fjerner de eksisterende 132 kV kabler i Masnedsund.

Flere af de eksisterende kabelovergangsstationer, jordkabler og luftledninger i området vil blive påvirket af projektet.  

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.