nyt projekt skal sikre

Nyt projekt skal sikre viden om fremtidens gassystem

Et nyt samarbejde på tværs af universiteter og energisektoren skal forankre viden om, hvordan grøn gas kan spille sammen med sol- og vindenergi i fremtidens energisystem. Energinet.dk ansætter to ph.d.-studerende.

FutureGas er et nyt projekt, der vil bidrage til vækst og grøn omstilling ved at undersøge, hvordan grøn gas markedsmæssigt kan integreres i fremtidens energisystem.

Når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner, kan gas fra vedvarende energikilder som biomasse, bioaffald og el få en afgørende rolle i et dansk energisystem. Det sker i takt med, at Danmark udfaser fossile brændstoffer som olie og naturgas.
 
FutureGas er et bredt samarbejde mellem universiteter, myndigheder og energibranchen. Danmarks Tekniske Universitet står i spidsen for projektet. Aarhus Universitet og en række udenlandske universiteter deltager også. Energinet.dk vil bidrage aktivt med viden og vil også ansætte to ph.d.-studerende til projektet.
 
”Vi skal have forankret viden om grøn gas sammen på tværs. Energinet.dk vil som systemansvarlig på gas være med til at bygge viden op om fremtidens energisystem,” siger Anders Bavnhøj Hansen, chefkonsulent i Energinet.dk’s afdeling for Energianalyse.
 
Projektet kommer til at etablere en ny vidensplatform på gasområdet for forskerverden, fortæller Anders Bavnhøj Hansen. I projektet inddrages også erfaringer fra andre lande.
 
Læs også Innovationsfondens offentliggørelse af FutureGas-projektet her.
 
Læring på tværs af lande
FutureGas kommer til at bestå af syv arbejdsgrupper, der vil arbejde med gas lige fra produktion, marked, forsyning og frem til forbrug. En arbejdsgruppe skal for eksempel undersøge, hvordan grøn gas kan bruges i transportsektoren.
 
Her har Tyskland og Sverige allerede gode erfaringer med at tanke biler og busser op med grøn gas. Chalmers Tekniske Universitet fra Sverige deltager i projektet med viden om netop grøn gas til transport.
 
”Vidensdeling på tværs af lande kan være med til at pege i retningen af, hvordan Danmark og resten af Europa kan udnytte gassens styrker,” siger Anders Bavnhøj Hansen.
 
FutureGas –projektet  skal være en forløber til videre forskning. Det mener direktør for Energinet.dk’s gasafdeling, Torben Brabo. Han ser mange muligheder i projektet og er glad for, at også Dansk Energi og Energistyrelsen deltager.  
 
”Grøn gas ses som en vigtig og nødvendig del af fremtidens grønne energisystem. Vi kan lagre gas og bruge det på tidspunkter, hvor sol og vind ikke rækker. Og gassen spiller samfundsøkonomisk godt sammen med udfordringerne i transportsektoren. Vi håber, at projektet kan være med til skabe fundament for videre forskning både i Danmark og i Europa,” siger Torben Brabo.
 
Nye løsninger
Han peger på, at branchen samlet set finder de bedste løsninger, når alle bidrager med viden og erfaringer.
 
”Sammen løfter vi vidensniveauet, og projektet hjælper med at binde gassektoren og universiteterne tættere sammen,” siger han.
 
FutureGas projektet løber over fire år og er støttet af Innovationsfonden. Projektet skal munde ud i nogle scenarier og anbefalinger til, hvordan grøn gas bedst kan udnyttes.
 
De to ph.d.-studerende, som Energinet.dk ansætter, skal blandt andet arbejde med energianalyser, gaskvalitet og gasmarked.
De bliver tilknyttet Energinet.dk's afdelinger Systemanalyse, Procesteknik og Måling Gas.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.