Danmark vil f

Danmark vil få milliardgevinst af elkabel til England og ny ledning til Tyskland

Energinet.dk’s bestyrelse vil investere i to store elprojekter. Det giver samfundsøkonomisk overskud at forbinde det danske og engelske elnet og udbygge elnettet over den dansk-tyske grænse. Nabolande skal dele sol og vind.

En overskudsforretning for Danmark og en mere effektiv grøn omstilling. Det er bundlinjen i to nye elforbindelser til England og Tyskland, som Energinet.dk’s bestyrelse vil bygge.

Ansøgningen er sendt til energi-, forsynings- og klimaministeren.

 
Energinet.dk vil sammen med engelske National Grid forbinde de to landes elnet med et over 740 km langt søkabel og kabel gravet i jorden, Viking Link.
Derudover vil Energinet.dk sammen med tyske TenneT lave en 400 kV-højspændingsluftledning over landegrænsen. Syd for grænsen udbygger TenneT det nordtyske elnet. På dansk side foreslår Energinet.dk en ny forbindelse mellem landegrænsen og Endrup ved Esbjerg.
 

Energinet.dk foreslår at lave en jævnstrømsforbindelse over Nordsøen til England (blå). Desuden forbindes Danmark og Tyskland stærkere over grænsen med vekselstrøms luftledninger (gult). Også det vestjyske elnet skal forstærkes.

Forbindelser gavner producenter og forbrugere
- Viking Link og en ny elforbindelse til Tyskland vil give et samfundsøkonomisk milliardoverskud til Danmark. Fremtidens grønne elmarked bliver meget mere grænseoverskridende, og med nye forbindelser kan danske kraftværker og vindmølleejere sælge mere strøm og få bedre priser - f.eks. udnytte vindstrømmen bedre og eksportere mere, når det blæser, siger Torben Glar Nielsen, teknisk direktør i Energinet.dk.
Forbrugerne får også en gevinst. Danmark vil tjene på handel med el over grænserne, og det kommer forbrugerne til gode over Energinet.dk’s tariffer
- Forbindelserne er kort sagt godt købmandskab for Danmark og for den grønne omstilling, siger han.
 
Hele Europa udbygger
Ikke bare Danmark men hele Europa udbygger elnettene.  Fremover kommer meget mere strøm, som ’vinden blæser’, solen skinner mv. Det skal elnettene være klar til. Større mængder strøm skal transporteres over meget længere afstande og på tværs af grænser for at komme fra producenten til forbrugeren – for at sikre strøm i stikkontakterne.
 

Energinet.dk indviede i 2015 et fjerde søkabel til Norge. Danmark er også forbundet over havet til Sverige og Tyskland og et kabel til Holland er på vej.

Kraftige udbygninger til England og Tyskland
Viking Link og Tysklandsforbindelsen vil være meget kraftige udbygninger af elnettet. Viking Link vil kunne transportere, hvad der svarer til 2,7 mio. husstandes årlige forbrug eller en tredjedel af hele Danmarks årlige forbrug.
 
For at sikre et robust dansk net og få fuldt udbytte af udlandsforbindelserne er det nødvendigt at forstærke elnettet fra Endrup til Idomlund ved Holstebro med en 400 kV højspændingsledning. Ledningen kan placeres på nye master sammen med den nuv&ae

ABONNER PÅ NYHEDER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.