Morgendagens El

Morgendagens elmarked begynder i dag

Engrosmodellen og helt nye regler på elmarkedet sættes i søen i dag. Som elkunde betyder det, at man kun får én elregning og kun skal kontakte ét elselskab om sin forsyning. Samtidig bliver vejen banet for nye produkter og services til elkunderne.

Der er i op mod tre år blevet arbejdet hårdt i alle dele af elbranchen, og i dag, 1. april, ser Engrosmodellen dagens lys.

 
Dermed træder den største ændring af elmarkedet siden 2003 og helt nye regler i kraft. Regler og principper, der ikke bare har indflydelse på den regning, forbrugerne får, men som også lægger fundamentet for fremtidens elmarked og de nye muligheder, der vil opstå for virksomheder og forbrugere.

Forbruger i centrum
Engrosmodellen blev vedtaget af Folketinget i 2012 og er siden blevet ændret og udbygget. Målet er at skabe mere konkurrence og sætte forbrugerne i centrum.
En af de store og mere synlige forandringer er, at alle elkunder fremover kun får én elregning og kun skal afregne udgifterne med sin elhandler, altså det firma hvor kunden køber sin el. Udgifterne til det lokale netselskab, der driver og vedligeholder elnettet, skatter og afgifter mv. skal elhandleren derefter afregne ’bagud’.
 
- Men på længere sigt er forventningerne til Engrosmodellen meget større. Jeg tror, vi kommer til at se elselskaberne tilbyde helt nye produkter og services til elkunderne, og virksomheder får muligheder for at udvikle nye løsninger og produkter, der kan gøre vores hverdag nemmere, smartere eller måske billigere, siger Signe Horn Rosted, leder af Energinet.dk’s afdeling for Detailmarkedsudvikling.

Fundament for nye produkter
Blandt andet kan alle elforbrugere i løbet af de kommende år blive afregnet time for time. Kunden kan dermed få fordele ved at tilpasse sit forbrug efter, om elpriserne i netop den time er høj eller lav - eksempelvis hvis det blæser, og der er stor elproduktion og dermed stort udbud og lave priser. Mere svingende elproduktion bliver en større del af fremtidens elsystem. Mere el vil komme, som ’vinden blæser’, solen skinner mv. Det åbner muligheder for f.eks.:
- en varmepumpe, der automatisk varmer huset, når der er masser af billig strøm i systemet.
- elbiler i garagen, der midt om natten venter en time med at lade op, fordi den har forbindelse til vejrdata og dermed ved, at en vindfront lader vente på sig mv.
- rabat på elregningen, fordi kunden tilbyder at gøre sit elforbrug fleksi-belt og siger ja til nogle få timer om året med lavere temperatur i stuen eller lavere forbrug, fordi der er behov for at justere det samlede danske elforbrug.

42 milliarder data
For at Engrosmodellen kan føres ud i livet, kræver det detaljerede data om vores elforbrug. Derfor har Energinet.dk udviklet en ny DataHub, der samler alle oplysninger om danskernes elforbrug og håndterer information om forbrug, flytninger, skift af elleverandør mv. Over 100 elhandlere, netselskaber mv. har desuden udviklet deres egne it-systemer, som skal kunne snakke sammen med DataHub.
 
Den hidtidige DataHub håndterede årligt ca. 500 millioner datatransaktioner om vores elforbrug. I 2016 skal den nye håndtere 9 milliarder timeaflæsninger og om få år 42 milliarder datatransaktioner årligt.
 
Ros til hele elbranchen
Der har i hele implementeringsfasen været et tæt samarbejde med markedets aktører, og det er afgørende for, at DataHub og Engrosmodel kommer sikker i søen, forklarer Anders Dalgaard, Energinet.dk’s chefprojektleder for Engrosmodellen.
 
- Hvis ikke vi arbejder tæt sammen og koordinerer selv de små skridt, kommer vi ikke i mål. Men der er grund til at rose hele elbranchen. Det har været en kæmpe opgave, og der er blevet arbejdet hårdt bag linjerne for at få alle de nye systemer op at stå og være klar til tiden. Nu skal vi bruge den kommende tid på at sikre, at alt kører som det skal, siger Anders Dalgaard.

Gammel DataHub er slukket
For snart en uge siden slukkede Energinet.dk den gamle DataHub og startede opdateringen til den nye. Efter flere tests i ugens løb og omfattende flytning af data åbner Energinet.dk i dag den nye DataHub for omverdenen. Dermed skydes ændringen af markedet fuldt i gang.
 
- Indtil nu er overgangen gået som forventet, men der vil helt sikkert opstå udfordringer undervejs, når de mange IT systemer skal tale sammen. Men vi står klar til at løse de ting, der kommer, siger Anders Dalgaard.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.