Niels Fog

Niels Fog stopper som formand for Energinet.dk

Ti år på posten, 69 år til næste fødselsdag og ønsket om at bruge flere kræfter på sig selv og lokale projekter får Niels Fog til at takke af. Han har været bestyrelsesformand under otte ministre.

Han har været med, siden Energinet.dk blev dannet i 2005, og nu er tiden kommet til at sige farvel. Niels Fog forlader formandsposten i Energinet.dk’s bestyrelse, når den seneste udpegningsperiode udløber 30. april.

- Det er en beslutning, jeg har truffet for længe siden, og jeg meddelte ministeren, at jeg ikke længere er til rådighed, når perioden udløber, siger Niels Fog.

 

Arbejdet er færdigt
Niels Fog er stolt og tilfreds over de resultater, som bestyrelsens og Energinet.dk’s har opnået i de ti år.
Han peger bl.a. på, at de danske transmissionsnet er blevet løftet, og Danmark i dag er meget bedre forbundet med el- og gasnettene i nabolandene. Mere energi bliver handlet over grænserne, og Energinet.dk har det seneste tiår bygget en fjerde Skagerrak-forbindelse til Norge, en Ellund-Egtved gasledning til Tyskland og købt to gaslagre. Et elkabel til Holland og flere elforbindelser til Tyskland er på vej, og Energinet.dk undersøger nu muligheden for en 600 km. elforbindelse til England, Viking Link.
 
- Jeg synes, jeg har leveret det, jeg skulle - arbejdet er gjort færdigt, siger han.
 
Han peger på, at han hver dag har følt forsyningssikkerheden af danskernes el og gas som et kæmpe ansvar.
 
Minister: Kompetent indsats
Minister for Energi-, Forsyning og Klima, Lars Christian Lilleholt, udtaler i en pressemeddelelse:
- Niels Fog har ydet en meget kompetent indsats som formand for Energinet.dk. Niels har været ombord, siden virksomhedens oprettelse i 2005 og har været med til at sikre både stabilitet og fremsynethed i bestyrelsen. Den rivende udvikling på forsyningsområdet kræver, at Energinet.dk er i stand til at agere internationalt og samtidig have et stærkt fokus på kerneopgaven, som er stabil energiforsyning til forbrugerne til lavest mulige pris. Niels Fog har i høj grad bidraget til at løfte den opgave, og jeg sætter stor pris på det samarbejde, vi har haft.
 
Lars Christian Lilleholt var medlem af Folketinget, da Energinet.dk blev dannet som en fusion af de to eltransmissionsselskaber Eltra og Elsam samt Gastra. Den beslutning roser Niels Fog.
 
Forbindelse over Storebælt
- Lovens fædre og mødre var meget kloge, da de samlede Østdanmark og Vestdanmark i ét selskab. Jeg tror godt, jeg kan sige, at man nogle gange koncentrerede sig mere om forskellighederne, frem for hvad der bandt et lille land sammen. Derfor var en af de første store ting, vi gjorde, også at lave en elektrisk Storebæltsforbindelse mellem øst og vest, og den har været til stor, stor gevinst for det danske samfund, siger han.
 
Nu skal der nye kræfter til i Energinet.dk’s bestyrelse, mener Niels Fog.
- Det er altid sundt for en virksomhed at få nye øjne på sig for at sikre, at der sker en udvikling, og derfor er det naturligt at træde tilbage og lade andre komme til. Derudover fylder jeg 69 år i næste måned, og jeg vil gerne have mere tid til mig selv og lægge flere kræfter i et stort udviklingsprojekt for kultur og idræt i Vordingborg, hvor jeg er formand for fonden bag, siger han.
 
Det er Energi-, Forsynings- og Klimaministeren, der udpeger otte af 11 medlemmer af Energinet.dk’s bestyrelse. De resterende tre vælges af medarbejderne.
Ministeren oplyser, han vil udpege ny formand inden udgangen af april.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.