Mulig lukning af Tyra

Mulig lukning af Tyra: Forsyningen til danske og svenske kunder kan opretholdes

Danmark har et veludbygget gasnet og kan forsyne danske og svenske kunder gennem rørledningen fra Tyskland, som forbinder os til det europæiske gasmarked, og de danske gaslagre. Energinet.dk undersøger behov for mulige alternativer til Nordsøen.

Gaskunder i Danmark og Sverige vil også efter 2018 kunne få den gas, de har brug for.
Det slår Torben Brabo, direktør for Gasmarked og –drift i Energinet.dk fast, efter at Mærsk Oil på vegne af DUC  mandag den 4. april, meldte ud, at det overvejer at lukke Tyraplatformen i Nordsøen og dermed standse for langt hovedparten af den gas, der i dag bliver hentet op af den danske del af Nordsøen.
 
Det danske gasnet er veludbygget og har udover rør fra Nordsøen også en stor forbindelse til Tyskland og dermed det europæiske gasmarked. Derfor kan danske hjem og virksomheder - og de svenske forbrugere, der køber deres gas gennem det danske rørnet - også i fremtiden blive forsynet.
Undersøger alternativer
- Gasforsyning har aldrig været bedre, og forbrugerne kan også få gas efter 2018. Men det er klart, at hvis langt hovedparten af den danske produktion i Nordsøen i en årrække eller permanent bliver lukket ned, bliver systemet mere sårbart. Vi ser derfor på, om der er behov for alternativer. Det arbejde er vi i gang med, og der er flere muligheder for at udbygge gastransmissionsnettet, f.eks. mod Norge eller en Baltic Pipe-løsning til Polen. Men det er vigtigt at slå fast, at rørnettet mod Tyskland og de underjordiske gaslagre kan sikre den gas, kunderne i dag har brug for, siger Torben Brabo.
 
Oprindeligt bygget til én primær forsyningskilde
Gassystemet er oprindeligt bygget til at have én primær forsyningskilde, Nordsøen. Siden er rørledninger til Tyskland blevet udbygget, så der i dag er to store forsyningsveje. Hvis en stor del af produktionen i Nordsøen skulle falde bort, vil gassystemet vende tilbage til en situation med én primær forsyningskilde.
Der skal opstå en ekstremt hård og længerevarende vinter, der endnu ikke er set i det danske gassystems levetid, før der kan opstå forsyningsproblemer.
 
Mange lande køber gas udefra
Energinet.dk har i sin seneste forsyningssikkerhedsredegørelse vurderet, at det efter 2020 kan blive nødvendigt at udbygge gastransmissionsnettet, dels fordi forsyningen af gas fra den danske del af Nordsøen er nedadgående, dels for at sikre fremtidens gasforsyning, der kommer ad andre veje, mod uheld og hændelser. Nu bliver analyserne fremskyndet.
- I fremtiden kommer forbrugerne til at købe mere gas i udlandet. Det er den situation, de fleste andre lande i EU allerede har, og for dem er det helt normalt. For eksempel har Sverige, Finland og Belgien ingen egen naturgasproduktionen, og de har haft sikker forsyning i årtier, siger Torben Brabo.
 
Energinet.dk indviede i 2013 en ny gasledning fra Egtved til den dansk-tyske grænse, og samtidig med udbygning i Tyskland blev det muligt at forsyne det dansk-svenske marked med gas fra Tyskland.
 
Energinet.dk vil i de kommende uger udsende en første status på forsyningssitua-tionen 2016-2020, og fremadrettet opdatere dette notat kvartalsvist og præsentere indholdet på de kvartalsvise møder for gas-engrosmarkedet (Aktørforum).

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.