Kim andersen

Kim Andersen er ny formand for Energinet.dk's bestyrelse

Kim Andersen var energiordfører, da Folketinget i 2004 dannede Energinet.dk, og nu sætter han sig i formandsstolen i bestyrelsen. Desuden er Niels Bergh-Hansen, Hans Duus Jørgensen og Lars E. Clausen udnævnt til bestyrelsen.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt har udpeget tidligere Folketingsmedlem for Venstre, Kim Andersen, 58 år, Skanderborg, som ny formand for Energinet.dk's bestyrelse.

 
- Energimarkederne bliver mere og mere europæiske, og i takt med at el- og gassystemerne krydser flere grænser og transporterer mere vedvarende energi, er det vigtigt, at der fortsat er stor fokus på konkurrence, effektiv infrastruktur og ikke mindst sikker forsyning. Derfor er jeg også glad for at kunne udpege en bestyrelse for Energinet.dk med Kim Andersen i spidsen, som på kompetent vis kan løfte arven. Jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med Energinet.dk, siger Lars Chr. Lilleholt i en pressemeddelelse.
 
Kim Andersen er oprindeligt handelsuddannet og har studeret socialvidenskab ved Odense Universitet og har blandt andet arbejdet 11 år som koncerninformationschef for Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet, KFK.
 
Var med til at danne Energinet.dk
Han kom første gang i Folketinget som midlertidigt medlem i 1995, og blev valgt ind i 1998. Derefter var han en af de 179 folkevalgte i en ubrudt årrække frem til 2015.
Han var bl.a. energiordfører og Venstres repræsentant i energiforhandlingerne, da Folketinget i 2004 besluttede at liberalisere energimarkederne og samtidig vedtog at danne Energinet.dk. Forhandlinger som Kim Andersen husker som ”lange og vanskelige, men som endte godt”.
 
- Vi skabte ro og sikkerhed om den langsigtede energipolitik: Vi fik sat fokus på, at det var energien, der skulle konkurrenceudsættes, samt at transmissionsnettet blev i ”fællesskabet”, og at der ikke skulle laves nye ”bomme”. El og gas er varer, og vi skulle have et moderne transmissions-system, der bandt Danmark sammen, og nye forbindelser til udlandet, så vi bl.a. kunne udnytte den el, vi ville få mere af med implementeringen af satsningen på vedvarende energi. Det, synes jeg, er lykkedes i vid udstrækning, men opgaven er ikke færdig, siger Kim Andersen.
 
Kim Andersen glæder sig til at komme i gang.

- Det er meget vigtigt, at vi har høj forsyningssikkerhed for el og gas, og det er vigtigt, at vi har en tilstrækkelig udbygning af transmissionsnettene, så vi får en rationel udnyttelse af energien. Det er en opgave, som hele tiden er under udvikling.
- Det er komplekse ting, der kræver, at man sætter sig ind i tingene og drøfter dem med bestyrelsen og den daglige ledelse. Så foreløbig vil jeg tage over, hvor den gamle bestyrelse slap, og få et godt og tillidsfuldt samarbejde om de store visioner og den grundlæggende sunde udvikling, som Energinet.dk er udtryk for, siger han.
 
Kim Andersen afløser Niels Fog, 68 år, der efter ti år som formand meddelte ministeren, at han ikke ønsker genvalg. Kim Andersen begynder som bestyrelsesformand 17. maj 2016.
 
Fire nye i bestyrelsen
Ministeren har foruden Kim Andersen også udpeget Niels Bergh-Hansen (tidl. kraftværksdirektør ved Enstedværket, Elsam og DONG Energy), Hans Duus Jørgensen (tidl. direktør DONG Energy, Dansk Energi og NGF Nature Energy) og Lars E. Clausen (tidl. direktør i Shell, Gazprom, DONG Energy og IBM).
Ud af bestyrelsen træder foruden Niels Fog Birgitte Kiær Ahring, Poul Erik Mor-thorst og Per Sørensen.
 
- Jeg vil gerne takke de afgående bestyrelsesmedlemmer. De har alle ydet en stor indsats, og flere af dem – Niels Fog, Birgitte Kiær Ahring og Poul Erik Morthorst - har været med siden begyndelsen, da Folketinget besluttede at danne Energinet.dk og udpegede den første bestyrelse tilbage i 2005. I kan roligt være stolte af jeres gode arbejdsindsats, siger Lars Chr. Lilleholt.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.