Flleseurpiske regler Entso-E har igang

Fælleseuropæiske regler: ENTSO-E har igangsat tre høringer med deadline den 18. maj

Danske aktører skal være opmærksomme på tre ENTSO-E høringer - tre forslag til henholdsvis ”Day-Ahead firmness deadline”, ”Intraday cross-zonal gate opening and gate closure” samt en opdateret udgave af ”Harmonised Allocation Rules (HAR)”.

European Network of Transmission System Operators for electricity (ENTSO-E) sendte den 18. april tre forslag i høring. De to første høringer gennemføres i forbindelse med implementeringen af EU's markedsforordning ”Capacity Allocation and Congestion Management – CACM”. Den sidste høring (HAR) gennemføres som tidlig implementering af den kommende EU-markedsforordning ”Forward Capacity Allocation – FCA”.

Alle tre forslag vil efter endt høring blive tilpasset og efterfølgende sendt til godkendelse hos alle nationale regulatorer, herunder det danske Energitilsyn.

 

Deltagelse i høringerne er en god mulighed for alle aktører til at komme med input og kommentarer, til de tre forslag.
 
Læs mere om de tre høringer på ENTSO-E’s hjemmeside her, hvor der også er direkte link til de enkelte høringsdokumenter. Vær desuden opmærksom på, at kommentarer udelukkende kan afgives via ENTSO-E’s hjemmeside.
 
Herunder er de enkelte forslag kort beskrevet:
Forslag til Day-Ahead firmness deadline:
EU’s markedsforordning CACM stiller krav om, at Transmissionssystemoperatørerne (TSO’erne) udarbejder forslag til fælles Day-Ahead firmness deadline. Forslaget, som nu er sendt i høring, er, at deadline skal være en halv time før Day-Ahead gate closure (som er kl. 12:00).
 
Forslag til Intraday gate opening time (GOT)/ gate closure time (GCT):
EU’s markedsforordning CACM stiller også som krav, at TSO’erne udarbejder forslag til GOT og GCT.
Forslaget, som nu er i høring, er en fælles GOT kl. 22:00 dagen før driftsdøgnet. Det er væsentlig senere end den nuværende GOT for ELBAS (kl. 14:00) og for DK1-DE (kl 18:00). Det skyldes bl.a. at der skal tages hensyn til andre krav i CACM. Eksempelvis vil den fælles netmodel (Common grid model), der skal bruges til at beregne kapaciteten, først være klar kl. 19:00. Der er dog mulighed for, at man indenfor en kapacitetsberegningsregion (capacity calculation region – CCR) kan have en tidligere GOT. Det giver en vis fleksibilitet, eksempelvis for Norden.
Forslag til GCT er en time før driftstimen, hvilket svarer til den nuværende GCT i Norden og på de dansk-tyske grænser. 
 
Forslag til opdaterede Harmonised allocation rules (HAR):
EU’s kommende markedsforordning FCA stiller krav til TSO’erne om at udarbejdet forslag til fælles HAR-regler. Reglerne er fælles europæiske allokeringsregler, der regulerer de kontraktlige aftaler for transmissionsrettigheder.
Idet FCA ikke er trådt i kraft endnu, er der tale om tidlig implementering af reglerne. I november 2015 godkendte Energitilsynet indførelsen af HAR-reglerne med regionsspecifikt bilag for DK1-DK2, DK1-DE samt for Kontek, gældende fra 1. januar 2016.
I forbindelse med TSO’ernes forslag til opdatering af HAR-reglerne (som nu er sendt i høring) har Energinet.dk i samarbejde med Tennet og 50Hertz valgt, at det regionsspecifikke bilag bortfalder. Fra den 1. januar 2017 vil det derfor udelukkende være de opdaterede HAR-regler, der vil være gældende. 
Se bl.a. materiale fra seneste Markedsarbejdsgruppemøde, hvor opdatering af HAR reglerne var på dagsordenen.
 
Frist for høringssvar
Sidste frist for at indsende kommentarer eller input er den 18. maj 2016. Det gøres under de tre følgende links:
 
Spørgsmål til høringerne
Aktører, der har spørgsmål, kan deltage i 2 ENTSO-E webinars. Deadline for tilmelding er den 29. april
 
 
eller henvende sig til følgende Energinet.dk medarbejdere:
Day-Ahead firmness deadline: Ulrik Møller, ULM@energinet.dk
Intraday gate opening/ gate closure: Katja Birr-Pedersen, KBP@energinet.dk
Harmonised allocation rules: Nanna Foller Larsen, NFL@energinet.dk

 

Denne nyhed er overført fra en tidligere hjemmeside og visse links virker derfor ikke længere. For yderligere information, find emnet via forsiden.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.