nye elkabler mellem

Nye elkabler mellem Helsingør og Helsingborg

Elforbindelser i Øresund trænger til udskiftning efter mere end 50 års tro tjeneste.

I årene 1951-63 blev der etableret fire elkabler i Øresund. Forbindelserne er meget vigtige for elforsyningen af Sjælland, Lolland og Falster og for elhandlen mellem Danmark og Sverige, men alderen har nu indhentet dem, og de trænger til at blive skiftet ud.
 
Det er meget dyrt at lukke elforbindelserne, selv i korte perioder, og derfor skal de nye kabler etableres, mens de gamle kabler stadig er i drift. Det betyder, at der skal graves nye kabelrender, som kablerne kan installeres i.
 
Energinet.dk planlægger at erstatte de fire gamle kabler med to 132 kV-kabler, som kommer til at gå fra station Teglstupgård i det vestlige Helsingør til Laröd nord for Helsingborg i Sverige. De nye kabelruter bliver placeret i mere åbne områder end de gamle kabler, som i dag ligger tæt på boliger og veje.
 
Når de nye forbindelser er sat i drift, bliver den gamle station Guldgravergård i Helsingør nedlagt, og luftledningerne fra Guldgravergård og hen til Teglstupgård bliver fjernet.
 
”De nye forbindelser bliver lagt i jorden hele vejen, så det kommer til at pynte, når vi kan tage de gamle højspændingsmaster ned”, fortæller projektleder Søren Krüger Olsen fra Energinet.dk.
 
Dialog med berørte parter
Naturstyrelsen offentliggjorde i februar 2016, at der ikke skal laves en VVM-undersøgelse af projektet, og Energinet.dk går derfor nu i dialog med kommunen og berørte lodsejere.
 
”Vi kontakter alle lodsejere og areal-lejere, som vil blive berørt af vores anlægsarbejder, og laver aftaler med dem om, hvor og hvornår arbejdet vil foregå”, fortæller Søren Krüger Olsen.
 
Energinet.dk forventer, at kabelarbejdet i Helsingør i mindre omfang startes op i efteråret 2016 med forberedende underboringer og rørlægninger. I løbet af 2017 vil sø- og landkablerne så blive etableret. Etableringen af søkabler i 2017 afhænger af, at der bliver givet de nødvendige tilladelser i Sverige uden forsinkelser.  

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.