Minister varsler nedlukning

Minister varsler nedlukning af 60/40-støtteordning til solceller

En lovændring vil betyde, at ansøgere, der ikke har fået tilsagn om muligheden for pristillæg, inden loven træder i kraft, mister muligheden for at få 60/40-støtten. Energinet.dk har på kort tid modtaget flere tusinde ansøgninger.

Energi-, forsynings og klimaminister Lars Christian Lilleholt fremsætter lovforslag om nedlukning af en del af den støtte, der går til den strøm, som nogle solcelleanlæg producerer.
 
Vedtages lovændringen, får det konsekvenser for den såkaldte ”60/40-ordning” – altså solcelleanlæg, der i de første ti leveår får 60 øre i støtte pr. kWh, anlægget producerer, og de efterfølgende ti år får 40 øre i støtte pr. kWh.
En lovændring vil betyde, at ansøgere, der ikke har fået tilsagn om muligheden for pristillæg, inden loven træder i kraft, mister muligheden for at få 60/40-støtten.
Ministeren begrunder i en pressemeddelelse et hasteindgreb med, at der i løbet af marts og april er kommet rigtig mange uventede ansøgninger til støtteordningen.
Lovforslaget får ikke konsekvenser for de ansøgere, der allerede har fået tilsagn om muligheden for pristillæg, ligesom det heller ikke får konsekvenser for nogle af de andre støtteordninger til solceller, der findes – puljeordningerne  og anmodninger om nettoafregning.
Lovforslaget skal behandles i Folketinget tirsdag.
 
Er du ansøger – hvad betyder det for dig?
1) Hvis du har søgt 60/40-ordningen og har fået tilsagn om muligheden for pristillæg fra Energinet.dk, inden lovændringer evt. træder i kraft?
- Du har fået et tilsagn og kan gå videre med dit projekt som planlagt. Lovændringen får ingen konsekvenser for dig.
 
2) Hvis du har søgt 60/40-ordningen, men endnu ikke fået tilsagn om muligheden for pristillæg fra Energinet.dk, når lovændringer evt. træder i kraft?
- Du har ikke fået tilsagn, og du kan dermed ikke få støtte. Din ansøgning bortfalder.
 
3) Hvis du overvejer at søge 60/40-ordningen, inden eventuel lovændring træder i kraft?
- Du kan stadig søge, men Energinet.dk kan allerede nu sige, at din ansøgning højst sandsynligt ikke kan nå at blive behandlet, hvis loven hastevedtages.
 
Det hjælper ikke at presse på
Hanna Rasmussen, afdelingsleder i Energinet.dk’s afdeling for Forvaltning og Administration af VE, forklarer, at det ikke kan betale sig at forsøge at presse en ansøgning igennem.
- Vi behandler ansøgningerne i den rækkefølge, de er kommet ind.
- Jeg kan godt forstå, at der er mange, der har søgt, som gerne vil vide, hvordan det går med deres ansøgning, men det fremmer ikke sagen at ringe eller skrive. Alle vil få direkte besked – både de folk der har søgt, og hvor vi når at behandle sagen og give tilsagn om muligheden for pristillæg, inden en eventuel lovændring, og også dem, der ikke får tilsagn, siger Hanna Rasmussen.
 
 
Energinet.dk har siden loven blev ændret i efteråret 2015 og frem til i fredags modtaget ca. 9100 ansøgninger svarende til i alt ca. 4500 MW på 60/40-ordningen. Langt de fleste er modtaget i marts og april måned, ca. 8800 ansøgninger fordelt på ca 4300 MW.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.