EU vedtger nye flles

EU vedtager nye fælles regler for elsystemet

EU’s Electricity Cross Boarder Committee vedtager en række fælles europæiske regler og definitioner for systemdrift, forsyningssikkerhed og driftsplanlægning. Den nye europæiske forskrift afventer nu en endelig godkendelse i EU Parlamentet.

Onsdag den 4. maj 2016 vedtog alle EU’s medlemslande på et møde i EU’s Electricity Cross Boarder Committee (ECBC) i Bruxelles endnu en europæisk forskrift: “Guideline on electricity transmission system operation” (GL SO).

- Da udarbejdelsen af GL SO har stået på de sidst fire år, må det opnåede resultat ses som et meget væsentligt skridt imod fælles regler for driften af et europæisk marked for elektricitet, siger Knud Johansen, systemudviklingsingeniør i Energinet.dk.

GL SO fastsætter fælles europæiske regler og definitioner for system drift, for-syningssikkerhed og driftsplanlægning. Forskriften skaber grundlaget for at handle el på markedsbaserede vilkår i et sammenkoblet europæiske elsystem.

Herved er forskriften med til at sikre en fair konkurrence på det indre marked for el og integration af el fra vedvarende energikilder og fleksibelt forbrug.

Kravene kommer til at gælde i Danmark
Da GL SO er en EU forordning, vil kravene blive direkte gældende i Danmark.

Implementeringen vil dels foregå igennem bekendtgørelser, bilag og vejledninger, og bliver dermed en opdatering af flere tekniske forskrifter, som vi kender i dag.

Dette arbejde vil pågå de næste tre år i samarbejde med Energistyrelsen, Ener-gitilsynet og aktører på el-området.

GL SO er den første af to forskrifter for systemdrift. Den næste forskrift for systemdrift er NC ER (”Network Code for Emergency and Restauration”). Første udgave af denne forskrift blev præsenteret på ECBC mødet den 4. maj 2016.

Til afstemning i EU parlamentet
Efter en planlagt tolv ugers kontrol periode, hvor GL SO bliver korrigeret for sproglige ukorrektheder, sendes forskriften til afstemning i EU Parlamentet. Det forventes at GL SO vil træde i kraft sidst i 2016.

Vil du vide mere om de fælles europæiske forskrifter for systemdrift, kan du kontakte Knud Johansen.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.