Giv din Kommentar

Giv din kommentar til teknologikatalog

Energistyrelsen og Energinet.dk inviterer eksperter, mulige brugere, brancheforeninger m.v. til at kommentere de seneste opdateringer i kapitlet om vindmøller i Teknologikataloget. Kapitler og dataark er udarbejdet af EMD international.

Hensigten med at udgive og opdatere Teknologikataloget (Technology Data for Energy Plants: Generation of Electricity and District Heating, Energy Storage and Energy Carrier Generation and Conversion) er at sikre et ensartet, alment accepteret og aktuelt grundlag for planlægningsarbejdet og vurderinger af forsyningssikkerhed, beredskab, miljø og markedsudvikling hos bl.a. Energinet.dk og Energistyrelsen.

Dette omfatter for eksempel fremskrivninger, scenarieanalyser og teknisk-økonomiske analyser. Men mange andre parter kan også bruge kataloget til forskellige formål.
De gældende udgaver af teknologikatalogerne findes på Energistyrelsens hjemmeside http://www.ens.dk/info/tal-kort/fremskrivninger-analyser-modeller/teknologikataloger.
Vi har brug for din viden
For at forbedre kvaliteten af kataloget ønsker Energistyrelsen og Energinet.dk at indhente kommentarer fra eksperter, mulige brugere, brancheforeninger m.v. som ligger inde med viden på området.
Vi sætter stor pris på at modtage kommentarer og vil bede dig om at inkludere referencer, hvis du indsender estimater for parametre.
Kommentarer bedes fremsendt senest fredag den 30. maj sendt til Rikke Næraa (rin@ens.dk) eller Loui Algren (loa@energinet.dk.). Start gerne emnefeltet med ”TK: Vind”.
 
Hvis du ønsker at modtage og kommentere materialet, så kontakt Rikke Næraa eller Loui Algren.
 
Det endelige opdaterede katalog bliver offentliggjort senere i år.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.