Fælleseuropæisk rapport: Hvordan gas bidrager til et bæredygtigt energisystem

I dag offentliggøres rapporten ”Gas and Gas Infrastructure – The Green Commitment”, der beskriver, hvordan den europæiske gas og gasinfrastruktur aktivt kan biddrage til den grønne omstilling i Europa.

Gas kan bidrage til at sikre et mere bæredygtigt energisystem i Europa. Det er et af budskaberne i rapporten ”Gas and Gas Infrastructure – The Green Commitment”, der er skrevet som et samarbejde mellem 7 europæiske gastransmissionsselskaber i et samarbejde, der går under navnet Green Gas Initiative.

For at understøtte den grønne omstilling arbejder Energinet.dk tæt sammen med tilsvarende transmissionsselskaber i Europa, der deler visionen om at udvikle en CO2-neutral gasforsyning i 2050. Via fælles ekspertgrupper om bl.a. biometan, Power2Gas og gas til transport sikres det, at viden og know-how deles på tværs af landegrænserne.
 
”Samarbejdet over landegrænser er utrolig udbytterigt og har demonstreret, hvor meget vi kan lære af hinandens styrkepositioner. Og det på trods af, at vi har forskellige rammevilkår og politiske målsætninger i de enkelte lande. Dagens udgivelse af rapporten ”Gas and Gas Infrastructure – The Green Commitment” er vores fælles vision for, hvordan gassystemet kan bidrage til den grønne omstilling i Europa, sigerTorben Brabo, direktør for Gasmarked og -drift i Energinet.dk.
 
De syv selskaber er danske Energinet.dk, Hollandske Gasunie, Belgiske Fluxys, Franske GRTgaz, svenske Swedegas, schweiziske Gaznat og Tyske ONTRAS.
 
 

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.