Høring: Energinet.dk vil ændre tariferingen for bl.a. solcelleejere og industrielle værker

Mange elkunder med solcelleanlæg er fritaget for at betale for en del af deres brug af det kollektive elnet. Energinet.dk foreslår ændringer, så udgifterne bliver ligeligt fordelt. Forslaget vil også få konsekvenser for en række industrivirksomheder.

Energinet.dk foreslår fra 2017 at ændre tariferingen for elkunder med nettoafregnet elproduktion – primært ca. 90.000 solcelleanlæg, men også en række industrielle værker.
 
Solcelleejere nettoafregnes
Bl.a. de mange tusinde husejere, der de senere år har fået solcelleanlæg, betaler i dag ikke alle omkostningerne ved at få transporteret strøm frem og tilbage gennem det kollektive elnet, ligesom de heller ikke betaler en del af de udgifter, det kollektive elnet bruger på at sikre strøm i stikkontakterne. Udgifterne bliver i stedet betalt af resten af elforbrugerne.
 
Forslaget får konsekvenser for elproducenter, der er nettoafregnede.
Solcelleanlæg producerer f.eks. meget i dagtimerne, hvor folk typisk er på arbejde, og strømforbruget i hjemmet lavt. Strømmen bliver i stedet sendt ud i elnettet. Husejere, der er årsnettoafregnede, kan hente strøm fra nettet om aftenen uden at betale for transporten frem og tilbage. Husejerens skal kun en gang årligt betale differencen mellem det, der er sendt ud, og det der er hentet hjem – selv om der reelt har været transporteret meget mere ind og ud.
 
Ca. 90.000 elforbrugere med egenproduktion, primært solcelleejere, skal betale i alt ca. 30 mio. kroner mere i net- og systemtarif, hvis ændringen gennemføres. Til gengæld vil net- og systemtariffen blive sat tilsvarende ned for resten af elforbrugerne. Energinet.dk vil ikke tjene penge på tarifændringerne.
 
En typisk nettoafregnet solcelleejer vil få en årlig øget betaling i net- og systemtarif på mellem 300 og 400 kroner.
 
Industrielle værker
En række industrielle værker vil også opleve øget tarifbetaling, hvis Energinet.dk’s forslag godkendes.
Det er elproduktionsanlæg, der er ejet af virksomheder og som sender strøm ud i nettet. Virksomhederne er timenettoafregnet og betaler differencen mellem det, der sendes ud i nettet og det, der hentes hjem i den enkelte time, selv om der reelt kan være transporteret meget mere strøm ind og ud.
 
I alt vil 30-40 virksomhederne årligt skulle betale ca. 16 mio. kroner mere i net- og systemtarif, mens resten af elforbrugerne slipper tilsvarende billigere.
 
Ingen ændringer for nettoafregning af PSO eller afgifter
Ændringerne vedrører IKKE nettoafregning for elafgifter og PSO-betaling. Der er alene tale om ændringer for Energinet.dk’s net- og systemtarif.
 
Energitilsynet godkendte i 2014 samme tarifprincipper for afregningen mellem de lokale netdistributionsselskaber og elforbrugerne.
 
Energinet.dk har netop sendt forslag til ændringerne i høring. Når høringssvarene er gennemgået og vurderet, skal et endeligt forslag sendes til Energitilsynet.

 

Denne nyhed er overført fra en tidligere hjemmeside og visse links virker derfor ikke længere. For yderligere information, find emnet via forsiden.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.