Nye støtteordninger til forbrugere af biogas pr. 1. juli 2016

Nye muligheder for at søge om støtte til brug af biogas i transport, proces i virksomheder og varmeproduktion.

Fra og med den 1. juli 2016 kan der søges om tilskud til biogas, som anvendes til
- Biogas til transport
- Biogas til procesformål i virksomheder
- Biogas til varmeproduktion
Folketinget ønsker med støtteordningerne at gennemføre de dele af Energiaftale 2012, hvorefter der skal etableres støtteordninger til biogas til transport, procesmål i virksomheder og anden energianvendelse.

Biogas til transport
Når biogas bruges til transport, kan der ydes følgende tilskud pr. solgt GJ nedre brændværdi:
 
Grundtilskud
39 kr.
Tilskud
26 kr.
Tilskud
10 kr.
 
Tilskuddet på 26 kr. reguleres årligt efter naturgasprisen og tilskuddet på 10 kr. aftrappes med 2 kr./GJ årligt fra 2016.
Der må kun gives støtte til biogas, der anvendes til transport, hvis der ikke er anvendt energiafgrøder, som kunne have været anvendt som fødevarer, til produktionen.

Tilskuddet gives desuden ikke til biogas, der bruges til at opfylde iblandingskrav for biobrændstoffer til transport.
Biogas til procesformål i virksomheder
Når biogas bruges til procesformål i virksomheder, kan der ydes følgende tilskud pr. solgt GJ nedre brændværdi:
Grundtilskud
39 kr.
Tilskud
26 kr.
Tilskud
10 kr.
 
Tilskuddet på 26 kr. reguleres årligt efter naturgasprisen og tilskuddet på 10 kr. aftrappes med 2 kr./GJ årligt fra 2016.
Tilskuddene gives til den virksomhed, der anvender biogassen til procesformål.
Biogas til varmeproduktion
Når biogas bruges til varmeproduktion, kan der ydes følgende tilskud pr. solgt GJ nedre brændværdi:
 
Tilskud

ABONNER PÅ NYHEDER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.