Nye støtteordninger til forbrugere af biogas pr. 1. juli 2016

Nye muligheder for at søge om støtte til brug af biogas i transport, proces i virksomheder og varmeproduktion.

Fra og med den 1. juli 2016 kan der søges om tilskud til biogas, som anvendes til

- Biogas til transport
- Biogas til procesformål i virksomheder
- Biogas til varmeproduktion
Folketinget ønsker med støtteordningerne at gennemføre de dele af Energiaftale 2012, hvorefter der skal etableres støtteordninger til biogas til transport, procesmål i virksomheder og anden energianvendelse.

Biogas til transport
Når biogas bruges til transport, kan der ydes følgende tilskud pr. solgt GJ nedre brændværdi:
 
Grundtilskud
39 kr.
Tilskud
26 kr.
Tilskud
10 kr.
 
Tilskuddet på 26 kr. reguleres årligt efter naturgasprisen og tilskuddet på 10 kr. aftrappes med 2 kr./GJ årligt fra 2016.
Der må kun gives støtte til biogas, der anvendes til transport, hvis der ikke er anvendt energiafgrøder, som kunne have været anvendt som fødevarer, til produktionen.

Tilskuddet gives desuden ikke til biogas, der bruges til at opfylde iblandingskrav for biobrændstoffer til transport.
Biogas til procesformål i virksomheder
Når biogas bruges til procesformål i virksomheder, kan der ydes følgende tilskud pr. solgt GJ nedre brændværdi:
Grundtilskud
39 kr.
Tilskud
26 kr.
Tilskud
10 kr.
 
Tilskuddet på 26 kr. reguleres årligt efter naturgasprisen og tilskuddet på 10 kr. aftrappes med 2 kr./GJ årligt fra 2016.
Tilskuddene gives til den virksomhed, der anvender biogassen til procesformål.
Biogas til varmeproduktion
Når biogas bruges til varmeproduktion, kan der ydes følgende tilskud pr. solgt GJ nedre brændværdi:
 
Tilskud
26 kr.
Tilskud
10 kr.
Tilskuddet på 26 kr. reguleres årligt efter naturgasprisen og tilskuddet på 10 kr. aftrappes med 2 kr./GJ årligt fra 2016.
Tilskyndelsesvirkning
Tilskuddet er betinget af, at støtten har såkaldt tilskyndelsesvirkning. Det betyder kort fortalt, at man kun kan få støtte, hvis de samlede omkostninger ved brug af biogas, er større end de omkostninger, man ville have uden brug af biogas, altså til en alternativ energiform.
Støttemodtageren må derfor ikke inden tilsagn om støtte have indgået ubetinget aftale om at aftage biogas eller iværksat egenproduktion af biogas til formålet, samt at ansøgerens samlede omkostninger ved brug af biogas vil være større end ved anvendelse af en alternativ energiform, hvis ikke der modtages tilskud til anvendelsen af biogas.

Ansøgningsprocessen er to-delt
Ansøgningsprocessen er to-delt, hvilket betyder, du skal indsende to ansøgninger til Energinet.dk

Trin 1: Ansøgning om tilsagn om mulighed for tilskud.
Trin 2: Ansøgning om oprettelse som tilskudsmodtager.
Mere information omkring støtteordningerne og ansøgningsmateriale vil komme på Energinet.dk’s hjemmeside inden 1. juli 2016.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.