Forsyningssikkerhed for el i dk

Forsyningssikkerhed for el i Danmark er fortsat meget høj

Den danske elforsyningssikkerhed er på et meget højt niveau. Men det kræver ekstra indsatser at fastholde det høje niveau fremover. Det viser Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2016.

Strøm i over 99,99 procent af tiden
I 2015 havde danskerne strøm i stikkontakten i mere end 99,99 % af tiden, og dermed har borgere og virksomheder i Danmark fortsat en meget høj sikkerhed for, at der er strøm i stikkontakterne.
 
Det viser Energinet.dk's "Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2016". I 2015 var der 22 afbrudsminutter i gennemsnit per elforbruger. Et lavt tal, som fortæller om en høj forsyningssikkerhed i det samlede el-system. 
 
“Jeg er stolt over, at vi i Danmark igen i 2015 kan levere en meget høj forsyningssikkerhed samtidig med, at vi har en vindandel på 42 %. Det er godt gået”, siger Søren Dupont Kristensen, direktør for systemudvikling og elmarked i Eneginet.dk.


Højt niveau kræver nye initiativer
Prognoser i Energinet.dk’s Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2016 viser imidlertid, at der fortsat skal igangsættes initiativer for, at Energinet.dk kan opretholde forsyningssikkerheden i Danmark på samme høje niveau.
Risikoen for at mangle effekt i Østdanmark vil overstige Energinet.dk's målsætning i de kommende år. Det skyldes blandt andet, at EU har vendt tommelfingeren nedad til den strategiske reserve, som vi ellers forventede at indføre fra starten af 2016. Vi håber stadig at kunne etablere en strategisk reserve i løbet af 2017.
 
I særlige situationer, hvor der er nedbrud på kraftværker, vindstille og hvor der ikke er mulighed for at importere tilstrækkelig strøm, er der en øget risiko for afbrud. Med idriftsættelsen af en ny 400MW udlandsforbindelse til Tyskland over Kriegers Flak-havmølleparken forventer vi dog, at forbedre niveauet.
 
"Vi har igangsat en række initiativer for at nedbringe risikoen for afbrud hos forbrugerne, herunder tættere koordinering af, hvornår anlæg tages ud til vedligehold, tættere koordinering med nabo-elsystemerne og fortsatte bestræbelser på at indkøbe en strategisk reserve i 2017 og 2018", siger Søren Dupont Kristensen.
Øget internationalt samarbejde
Samarbejde om forsyningssikkerhed for el har taget store skridt i 2015 og bliver i stigende grad en grænseoverskridende opgave En række netregler er på vej fra EU, og de kommer til at få stor betydning for det fremtidige arbejde.
ENTSO-E, den europæiske samarbejdsorganisation for operatører af transmissionssystemer, udvikler fælles fremgangsmåder for analyser af effekttilstrækkelighed. På nordisk plan er samarbejdet blevet styrket med et fælles kontor i København med fokus på driftskoordinering.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.