Kontakt Energinetdk hvis

Kontakt Energinet.dk, hvis du får dobbeltstøtte

Får du støtte til dit solcelleanlæg eller din husstandsvindmølle, og har du samtidigt fået håndværkerfradrag fra BoligJobordningen, skal du kontakte Energinet.dk. Det er i strid med reglerne at modtage støtte flere gange.

​Hvis du både får støtte til dit solcelleanlæg eller din husstandsvindmølle og samtidigt har fået håndværkerfradrag fra BoligJobordningen til at sætte anlægget op, skal du kontakte Energinet.dk. Det er i strid med reglerne at modtage støtte flere gange.

Det offentliggjorde Energistyrelsen i en pressemeddelelse om pristillæg til solceller og husstandsvindmøller den 13. maj 2016.

Dobbeltstøtte skal betales tilbage
Dobbeltstøtte skal betales tilbage. Kravet gælder for alle de anlæg, der har modtaget pristillæg siden den 20. november 2012 eller vil modtage pristillæg fremover.

Har en anlægsejer modtaget både pristillæg og anden støtte (f.eks. fradrag efter BoligJobordningen), er anlægsejeren forpligtet til at kontakte Energinet.dk for nærmere vejledning om, hvordan pristillægget eller den anden modtagne støtte kan reguleres/tilbagebetales.


Sådan kan dobbeltstøtte betales tilbage
Hvis en anlægsejer har fået dobbeltstøtte, kan anlægsejeren tilbagebetale pristillægget.
Alternativt er der mulighed for at fjerne fradraget efter BoligJobordningen ved at ændre sin årsopgørelse på SKAT's TastSelv og evt. anvende fradraget til andet end etablering af solceller eller husstandsvindmøller.
Der er også mulighed for at fjerne fradraget efter BoligJobordningen ved at ændre sin årsopgørelse på SKAT's TastSelv og evt. anvende fradraget til andet end etablering af solceller eller husstandsvindmøller.


Energinet.dk har givet oplysninger til SKAT
Energinet.dk har udleveret oplysninger til SKAT om personer, der har installeret f.eks. solceller eller husstandsvindmøller, herunder navn og personnummer. Oplysningerne er givet videre efter reglerne i skattekontrollovens § 8 D, stk. 1.

 

Konsekvenser ved tilbagebetaling af pristillæg
Hvis du beslutter dig for at opretholde fradraget efter BoligJobordningen og dermed tilbagebetale pristillægget, skal du være opmærksom på, at du ikke igen vil være berettiget til at modtage pristillæg. Derudover vil det også betyde, at dit anlæg skal afregnes på markedsvilkår, hvilket betyder, at du skal have en aftale med en balanceansvarlig aktør, som skal aftage dit anlægs elproduktion. Hvis du ikke ønsker, at lave en aftale med en balanceansvarlig aktør, så har du mulighed for at skifte nettoafregningsgruppe til gruppe 5, hvor al overskudsproduktion fra anlægget leveres gratis til elnettet.


Anlæg på årsbaseret nettoafregning
Hvis dit anlæg afregnes efter årsbaseret nettoafregning, så skal du også vælge, om du ønsker at opretholde fradraget efter BoligJobordningen eller om du ønsker at modtage pristillæg. Fravalget af pristillæg betyder dog ikke, at anlægget skal afregnes på markedsvilkår og at du dermed skal lave en aftale med en balanceansvarlig. Det betyder blot, at al eventuel overskudsproduktion leveres gratis til elnettet.

Har du fået dobbeltstøtte, skal du selv kontakte Energinet.dk
Ejere af solcelleanlæg eller husstandsvindmøller, der har fået dobbeltstøtte (f.eks. pristillæg og håndværkerfradrag), skal selv skriftligt kontakte Energinet.dk og anmode om tilbagebetaling af allerede modtaget pristillæg og/eller fremtidige udbetalinger. Her er blanketten "Anmodning om fravalg af pristillæg", du skal bruge.

 

Hvad sker der, hvis jeg sælger mit hus med solcelleanlæg på?
Hvis du har gjort brug af fradraget efter BoligJobordningen og dermed fravælger at modtage pristillæg, så vil anlægget ikke på noget tidspunkt igen blive berettiget til at modtage pristillæg. Dette gælder også, selvom anlægget bliver solgt til en ny ejer, som ikke har gjort brug af fradrag efter BoligJobordningen.


Hvorfor kommer kravet frem nu?
Energistyrelsen har udsendt pressemeddelelsen, fordi spørgsmålet om dobbeltstøtte har været forelagt regeringens statsstøtteudvalg. Udvalget har vurderet, at der i forhold til de statsstøtteordninger, som er godkendt af Europa-Kommissionen i statsstøttesagerne SA.36204 og SA.37122, ikke er muligt at få pristillæg og samtidig investeringsstøtte. Kravet gælder generelt for al supplerende investeringsstøtte og ikke kun for BoligJobordningen.


Energistyrelsen har i bekendtgørelserne om solceller  og husstandsvindmøller  i 2015 indsat et krav om, at ansøgere skal afgive en bekræftelse på, at ansøgeren ikke har eller vil modtage anden støtte til det ansøgte anlæg.

Energistyrelsen gør samtidig opmærksom på, at dette krav ville gælde, uanset om kravet er anført i bekendtgørelserne eller ej.
 
Afgørelserne er tilgængelige på Euro-Kommissionens hjemmeside her:

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.