Ny bekendtgrelse for netto

Ny bekendtgørelse for nettoafregning er trådt i kraft

Nettoafregningsbekendtgørelsen er ændret, da den oprindelige overgangsregel for ansøgning om nettoafregning har givet udfordringer for nogle ejere af bl.a. solcelleanlæg. De kom i klemme mellem to regelsæt. Sagsbehandling har derfor afventet en afklaring

Energistyrelsen har ændret bekendtgørelse for nettoafregning, og det betyder, at der er en løsning for bl.a. en stribe solcelleejere, der kunne være kommet i klemme mellem to regelsæt. De risikerede at miste muligheden for nettoafregning og forhøjet pristillæg, selv om de havde fået tilsagn.

 
Kom i klemme i overgangsregel
Reglerne på solcelleområdet blev ændret i september 2015, og i den forbindelse blev der indført overgangsordninger for ansøgning om nettoafregning.
Imidlertid betød fristerne for ansøgning om nettoafregning i den oprindelige overgangsregel, at blandt andet anlægsejere, som allerede havde fået Energinet.dk’s tilsagn om forhøjet pristillæg i forårspuljen 2015 eller de husstandsvindmølleejere, som havde opnået dispensation for manglende nettilslutning i 2015, skulle have søgt om nettoafregning senest den 31. december 2015 for at have muligheden for at opnå nettoafregning og dermed også pristillæg for overskudsproduktionen.
 
En borger, der havde fået tilsagn om forhøjet pristillæg i 2015, men først satte sit anlæg op og søgte om nettoafregning i 2016, ville derfor miste både pristillæg og muligheden for nettoafregning. Blev anlægget derimod sat op efter 2016 ville støtten ikke bortfalde.
Med den ændrede bekendtgørelse fjerner Energistyrelsen den klemme, som nogle solcelleejere havde udsigt til at komme i.
 
Løsningen: Fristen er forlænget
Reglerne er nu blevet lavet om, således at der stadig for nye projekter skal søges om tilsagn, før projektet påbegyndes, men fristen for ansøgning for de anlægsejere, hvor projektet er påbegyndt før den 23. september 2015, dog efter den 20. november 2012, er blevet forlænget til den 31. oktober 2017.
 
Sagsbehandling har afventet afklaring
Energinet dk har afventet, at reglerne blev ændret og derfor udskudt sagsbe-handlingen af en række sager, så de mange anlægsejere, der har fået tilsagn i forårspuljen 2015 eller dispensation for manglende nettilslutning i 2015, ikke ville få afslag på støtte.
Nu hvor reglerne er ændret, kan Energinet.dk sagsbehandle alle disse ansøgninger om nettoafregning, der er modtaget efter den 31. december 2015.
Baggrund: Hvorfor skal man først have tilsagn og derefter søge?
Tidligere satte solcelleejere først deres anlæg op og søgte derefter om nettoafregning og støtte. I dag er processen omvendt.
Efter ønske fra EU har Danmark vendt processen om.
Kort fortalt er filosofien, at kun de, der har behov for støtte, skal kunne få støtte. Hvis man køber et solcelleanlæg og sætter det op, INDEN man ved, om man får støtte, kan anlægget være en god forretning, uanset om man får støtte eller ej.
Ved at skulle søge først, sikres det, at kun de anlæg, der har brug for støtte til at blive etableret, får støtte.
 
Ansøgning er en to-leddet proces
Derfor blev reglerne på blandt andet solcelleområdet ændret i september sidste år.
I dag er ansøgningsprocessen for både forhøjet pristillæg i solcellepuljerne samt nettoafregning blevet en to-leddet proces:
 
1. Ansøgere skal ansøge om tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg og/eller nettoafregning, inden projektet påbegyndes
2. Ansøgere skal senest 30 dage efter anlægget er nettilsluttet ansøge om forhøjet pristillæg og/eller nettoafregning efter nettilslutning.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.