Energinet hringssvar Ll Torup

Energinet.dk sender høringssvar om gaslager i Ll Torup

Energinet.dk ønsker at få stadfæstet myndighedernes oprindelige tilladelse til at vedligeholde gaslager i Ll Torup.

Arbejdet med at gøre fremtidens gasforsyning fra gaslageret i Ll Torup sikker og forsvarlig bør fortsætte efter de tilladelser og på de vilkår, som Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen tidligere har givet.

Det mener Energinet.dk, som i et høringssvar til Natur- og Miljøklagenævnet ønsker at få stadfæstet myndighedernes oprindelige tilladelser og godkendelser til vedligeholdelsesarbejdet. Arbejdet har været i gang siden 2011 – først med et pilotprojekt på et af de syv underjordiske hulrum, kaverner, og siden på kavernerne TO-9 og TO-6

 
God dialog med myndighederne 
- Vi har gennem hele forløbet haft en god dialog med Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen og rettet os efter myndighedernes vejledninger og krav. Vi ønsker lige som alle andre, at vedligeholdelsesarbejdet foregår forsvarligt og uden at skade miljøet. Derfor har vi løbende udført målinger og analyser og sørget for at overholde alle de vilkår, myndighederne har givet. Derfor er vi meget uforstående overfor, at klagenævnet nu pludselig mener, at kravene fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen ikke er tilstrækkelige, siger  Allan Therkelsen, chef for gaslageret i Ll. Torup.
 
Nej til myndighedernes tilladelse og godkendelse
Natur- og Miljøklagenævnet offentliggjorde 27. maj et udkast til en afgørelse, der kan betyde, at vedligeholdelsesarbejdet på gaslageret må stoppe. Nævnet har behandlet og lavet et udkast til sagen på baggrund af klager fra flere organisationer.
I udkastet til en kendelse lægger klagenævnet op til, at gaslageret får ophævet sin miljøgodkendelse og VVM-tilladelse. Nævnet har besluttet, at de indkomne klager har opsættende virkning og, at udledningen må stoppe  med øjeblikkelig virkning – der har dog ikke været udledt fortyndet saltvand, brine, siden december 2015.
 
Nævnet mener, der skal laves bedre beregninger for at fastslå, at projektet ikke skader miljøet. Nævnet vil have bedre modelberegninger og dokumentation med hensyn til de metaller og tungmetaller, som for millioner af år siden blev inddampet med havvandet og dannede den salthorst i undergrunden, hvor gassen i dag opbevares.
 
Der er dog en række misforståelser og fejl i nævnets afgørelse, og Energinet.dk. er uforstående overfor nævnets afgørelse. Bl.a. fordi:
 
Klagenævn har tidligere sagt god for projekt
-Klagenævnet har i 2013 i en afgørelse selv sagt god for vedligeholdelsesprojektet – dog med flere stramninger i forhold til det oprindelige pilotprojekt. Skærpede krav, som gaslageret efterfølgende har overholdt. I 2013 sagde klagenævnet, at der ”ikke var grund til at tilsidesætte Miljøstyrelsens undersøgelseskrav”.
Modelberegniner er state of the art
-De modelberegninger, som Energinet.dk bruger til at beregne konsekvenserne af udledningen af den salt, metaller og tungmetaller er af samme type, som myndighederne i dag bruger. Det er ’state of the art’ inden for området. Energinet.dk blev rådet til at bruge netop disse modelberegninger af specialister indenfor netop dette område.
Ingen effekt at måle på miljøet
-Udledningen påvirker med høj grad af sikkerhed ikke miljøet. Da gaslageret i 1983-1995 blev etableret, blev der udskyllet betydeligt større mængder salt fra undergrunden end dem, der er tale om i vedligeholdelsesprojektet og der er ikke noget, der tyder på, at det har ført til ophobning af metaller i vandmiljøet.
 
- Dengang var der ingen effekt at måle på miljøet. Når myndighederne nu har givet os miljøtilladelse til at udlede betydeligt mindre - 11 procent af, hvad der oprindeligt blev udledt - kan vi ikke se, at risikoen pludselig skulle være blevet større. Vi overholder vandkvalitetskrav og udleder kun meget små mængder metaller. Metaller der findes naturligt i  salthorsten.  siger Allan Therkelsen.

 

Projektet er forsvarligt
- Vi kan allerede i dag med høj grad af sikkerhed og uden rimelig tvivl fastslå, at vedligeholdelsesarbejdet foregår forsvarligt og uden at skade miljøet. Men Natur- og Miljøklagenævnet kræver i sit udkast ”en fuldstændig garanti”, og en sådan kan ingen mennesker på jorden give. Og det vil også stride mod nævnets egne tidligere afgørelser og gældende regler.

 

Denne nyhed er overført fra en tidligere hjemmeside og visse links virker derfor ikke længere. For yderligere information, find emnet via forsiden.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.