Rigsrevisionen har undersgt

Rigsrevisionen har undersøgt 8 statsselskabers lønniveau

Energinet.dk scorer hverken højt eller lavt i undersøgelse af lønforhold. Statens selskaber skal være konkurrencedygtige men ikke lønførende, og lønnen i Energinet.dk ligger under sammenlignelige virksomheder.

Rigsrevisionen har undersøgt lønvilkår i seks selvstændige offentlige virksomheder og to selvstændige offentlige forvaltningsenheder: DanPilot, DSB, Eksport Kredit Fonden, Energinet.dk, Finansiel Stabilitet, Navair, Nordsøenheden og Vækstfonden.

Energinet.dk har bidraget med en række faktuelle svar og data undervejs.

 
I lov om Energinet.dk fremgår at selskabet ikke indgår i det statslige overenskomst- og aftalesystem, men selv kan forhandle løn- og ansættelsesvilkår for sit personale, herunder indgå kollektive overenskomster.
Selvstændige offentlige virksomheder skal jf. ”Statens ejerskabspolitik” og ”Staten som Aktionær” fastlægge lønforhold ud fra, at virksomhederne kan tilbyde en konkurrencedygtig løn, men virksomhederne bør ikke være lønførende i forhold til sammenlignelige private virksomheder.
 
Da der gælder andre vilkår i statens øvrige organisationer, kan man ikke lave en direkte sammenligning mellem lønniveau i staten generelt og de otte selvstændige selskaber, men Rigsrevisionen har dog ønsket at undersøge lønniveauet, da Rigsrevisionen i forbindelse med årsrevisionen konstaterede, at lønforhold i enkelte SOV’er afviger væsentligt fra de lønforhold, der er i staten.
Rigsrevisionen konkluderer, at niveauet for løn og personalegoder i alle de undersøgte virksomheder ligger over det tilsvarende niveau i staten.
Rigsrevisionen anbefaler samtidig, at virksomhederne udarbejder politik for fastsættelse af relevante lønbenchmark, og at de løbende gennemfører benchmark for, at sikre at virksomheden ikke bliver lønførende.   
 
Energinet.dk scorer hverken højst eller lavest i Rigsrevisionens undersøgelse, men ligger i alle de undersøgte faggrupper – ingeniører, jurister og økonomer, teknikere, direktører mv. – midt i skalaen blandt de otte selskaber.
 
- Vi har gennem flere år arbejdet struktureret og systematisk med at finde det rette lønniveau for vores medarbejdere. Der skal være den rette balance mellem at kunne tiltrække dygtige medarbejdere med de rigtige kompetencer og så ikke at være lønførende. Vi benchmarker os derfor altid med sammenlignelige, private virksomheder, og vi har et lønniveau, der er passende, og som ligger lidt under benchmark, siger Dorthe Vinther, HR-direktør i Energinet.dk.
Lønnen for Energinet.dk-medarbejdere ligger 3 procent under sammenlignelige virksomheder i forsyningsbranchen, mens selskabets adm. direktør ifølge benchmark ligger 55 procent under lønnen i sammenlignelige virksomheder. 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.