Energinetdk anmoder

Energinet.dk anmoder Energitilsynet om at godkende ændring i tariferingen af elkunder med nettoafregnet produktion

Efter høring ændrer Energinet.dk tidspunkt for, hvornår ny tarifering kan indføres. Energinet.dk foreslår stadig, at tariffer omfordeles, så bl.a. solcelleejere betaler for deres reelle brug af nettet, mens andre betaler tilsvarende mindre.

Energinet.dk har nu sendt et forslag om at ændre tariferingen for elforbrugere med nettoafregnet elproduktion til Energitilsynet. Det er nu op til tilsynet at behandle Energinet.dk’s anmodning.

 
Energinet.dk ønsker at ændre den måde, net- og systemtarifferne opkræves på for at sikre en mere rimelig fordeling af elforbrugernes betaling. Konsekvensen vil blive, at bl.a. solcelleejere og andre forbrugere med nettoafregnede elproduktionsanlæg skal betale for deres reelle brug af højspændingsnettet og dermed mere end i dag, mens alle andre elforbrugere skal betale tilsvarende mindre.
 
Omfordeling
I dag sender nettoafregnede producenter løbende en del af strømmen ud på nettet, ligesom de trækker strøm tilbage, f.eks. når solen ikke skinner. Men de betaler kun for en del af transporten. I stedet dækkes Energinet.dk’s udgifter til på samfundets vegne at drive og vedligeholde elnettet og sikre strøm i stikkontakterne af de øvrige elforbrugere.
 
- Når vi kræver tariffer op hos forbrugerne, skal det ske efter ”rimelige, objektive og ikke-diskriminerende” kriterier. Og det er mere rimeligt, at forbrugerne betaler for deres eget træk på elnettet. Det er ikke rimeligt, at alle andre elforbrugere skal betale for de udgifter. Derfor foreslår vi, at nogen skal betale mere, mens andre skal betale mindre. Energinet.dk får ingen gevinst af forslaget, der er alene tale om en omfordeling, siger Marianne Hansen, økonomidirektør i Energient.dk.
 
Forslaget har været i høring, og flere høringsparter har kritiseret, at bl.a. solcellestrøm fra husstande slet ikke når op i Energinet.dk’s transmissionsnet, og at en øget net- og systemtarifbetaling derfor er urimelig. Men udgifterne til at drive og udbygge højspændingsnettet skyldes ikke blot den strøm, der sendes ind i nettet.
 
- Den ekstra net- og systemtarifbetaling skal dække udgifterne til højspændingsnettet, når solcelleejerne trækker strøm fra nettet. Ofte bliver den strøm, de skal bruge, når solen ikke skinner, produceret langt væk, for eksempel på store kraftværker eller havvindmøller. Her bruger solcelleejere højspændingsnettet på lige fod med andre el-forbrugere, siger Marianne Hansen.
Derfor fastholder Energinet.dk det overordnede forslag.
 
For korte frister
Men efter at have gennemgået alle høringssvarene har Energinet.dk besluttet at justere indstillingen, så ændringen træder i kraft senere end foreslået.
Flere høringsparter har nemlig påpeget, at den oprindelige tidsfrist var for kort. Høringsperioden har også afklaret tekniske spørgsmål og bekymringer fra bl.a. virksomheder med elproduktionsanlæg.
 
Energinet.dk’s forslag vil berøre ca. 90.000 elforbrugere med egenproduktion, primært solcelleejere. De skal, hvis forslaget godkendes, fremover betale sammenlagt ca. 30 mio. kr. mere årligt i net- og systemtarif, mens alle andre elforbrugere samlet set skal betale ca. 30 mio. kr. mindre.
Energinet.dk foreslår, ændringerne tidligst kan træde i kraft 1. april 2017.
De samme regler vil også få konsekvenser for 30-40 virksomheder med elproduktionsanlæg. De skal samlet set betale ca. 16. mio. kr. mere i net- og systemtarif, mens alle andre elforbrugere samlet set skal betale ca. 16 mio. kr. mindre.
 
Energinet.dk foreslår, at ændringer for anlæg med direkte tilslutning til elnettet træder i kraft et år efter Energitilsynet eventuelt har godkendt ny tarifering. 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.