Nye Scenarier

Nye scenarier gør kigget i krystalkuglen skarpere

Danmarks energisystemer er tæt forbundet med nabolande. Vi bliver i stigende grad afhængige af handel over grænser. Men kommer udviklingen til at gå stærkt eller langsomt – og bliver den national eller europæisk?

Hvor stærkt kommer omstillingen til grøn energi til at gå i vores nabolande? Kommer udviklingen til at foregå fælleseuropæisk, eller laver hvert land sin egen plan?

De præcise svar på de spørgsmål er umulige at give, men de er meget afgørende for, om Energinet.dk skal forstærke elledninger eller bygge nye gasforbindelser.

Skal strøm og gas i langt højere grad transporteres frem og tilbage over landegrænser? Skal mere svensk biomasse og vandkraft til Centraleuropa? Kommer norsk gas til at flyde gennem Danmark til Polen? Skal dansk vindenergi forsyne englænderne med strøm?

 
Fire scenarier
For at få et bedre grundlag for at kunne vurdere, hvad der bliver behov for om 10-15 år, har Energinet.dk udviklet fire forskellige scenarier – fire forskellige retninger, som Europas og Danmarks energilandskab kan bevæge sig i.
 
- Vi skal ikke bare sikre forsyningssikkerheden i dag, men også om 10, 20 og 30 år, og det tager ofte mange år at planlægge og bygge nye el- og gasforbindelser. Derfor er det afgørende, at vi kender udfaldsrummene og har de bedst mulige værktøjer til at træffe beslutningerne om eventuelle milliardinvesteringer ud fra. Omstillingen til vedvarende energi skal både ske sikkert og effektivt, siger Hanne Storm Edlefsen, afdelingsleder i Energinet.dk’s Forskning og Udvikling.
 
Bedre grundlag
Scenarierne er i første omgang lavet for at give Energinet.dk et bedre beslutnings- og planlægningsgrundlag, men de kan også bruges af andre i energibranchen. Dels giver det mere indsigt i Energinet.dk’s forudsætninger for investeringer og analyser, dels kan andre i energibranchen bruge det til at folde udfaldsrummet for deres planer og investeringer ud, – ligesom Energinet.dk står resten af branchen også foran både store beslutninger og ny- og reinvesteringer.
 
Ingen facitliste
Hanne Storm Edlefsen understreger, at de fire scenarier ikke er en facitliste for fremtiden. Ingen kan i dag præcist sige, hvordan verden ser ud i 2030. Der er mange usikkerheder og udfaldsrum: Hvor mange har solceller og hjemmebatteri, hvor mange lastbiler kører på grøn gas, hvor meget brint er kommet ind i energisystemet osv.? 
De fire scenarierne giver realistiske udfaldsrum for, hvordan fremtiden også kan udvikle sig. Men der kan ske endnu mere, og derfor er der også i scenariearbejdet set på ”game changers”, som i endnu højere grad kan vende op og ned på fremtidens energisystem.

- Der vil med garanti også komme nye teknologier og smarte løsninger, som vi slet ikke har tænkt på i dag, og derfor forholder vi os også til game changers, som måske kan virke lidt vilde. Det gælder om ikke at stirre sig blind på et scenarie eller en vej frem, vi skal robusthedstjekke vores planer hele vejen rundt, siger Hanne Storm Edlefsen
Hun håber, at scenarierne vil hjælpe til, at alle i energibranchen får mere kvalificeret kig i krystalkuglen.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.