Energinet.dk fik input til analyser

Torsdag d. 6. oktober 2016 afholdt Energinet.dk seminar om virksomhedens analysearbejde. De 60 fremmødte blev blandt andet præsenteret for Energinet.dk’s seneste scenarieanalyser og kom med input til fremtidige analyser.

”Alle er enige om at det fleksible energiforbrug er nødvendigt. Men hvordan får vi det realiseret?

”Hvad sker der med det energisystem vi kender, hvis solceller og ”prosumers” vinder massivt frem?”

”Ser vi alle mulighederne i samspillet mellem el-, gas- og varmesektorerne?”

Energinet.dk’s åbne seminar Analyser til debat gav anledning til adskillige spørgsmål, forslag og synspunkter. I alt 60 forskere, interessenter og aktører fra energibranchen deltog i arrangementet i Ballerup.

Fire scenarier og fire game changers
På seks stande præsenterede Energinet.dk’s Forsknings- og Udviklingsafdeling nyt fra analysefronten. De fremmødte kunne blandt andet høre om fremskrivninger på kombinationen af solceller og batterier og hvor længe en vindmølle egentlig holder.

Læs mere om Energinet.dk’s energianalyser

Men størst bevågenhed fik Energinet.dk’s seneste scenarieanalyser. De fire scenarierne giver realistiske udfaldsrum for, hvordan fremtiden kan udvikle sig. Energinet.dk og andre i energibranchen får herved et bedre beslutnings- og planlægningsgrundlag. 

Læs nyheden: Nye scenarier gør kigget i krystalkuglen skarpere

I scenariearbejdet har Energinet.dk også set på ”game changers”, som vurderes i særlig grad at kunne påvirke systemet. Eksempelvis kan en digital udvikling skabe helt nye markedsløsninger eller en massiv "off-grid" bølge med privat el- og varmeproduktion flytte kollektiv forsyning til egenforsyning på lokalt niveau.


Foto: Niels Træholt Franck, energisystemudvikler fra Energinet.dk's Forskning og udviklingsafdeling, præsenterer fire scenarier og game changers, som kan påvirke fremtidens energisystem.

”Vi ønsker en åben dialog”
Debatten startede med et oplæg fra Hans Henrik Lindboe, partner i Ea Energianalyse. Han præsenterede en analyse af CO2 reduktion udenfor kvotesektoren og virkemidler til omstilling af transportsektorens energiforbrug frem mod 2030.

Link: Præsentationer fra Analyser til debat 2016

Energinet.dk afholder seminaret Analyser til debat, for at tage en uformel diskussion om både igangværende og færdige analyser.

- ”Vi ønsker en åben dialog. Vi stræber hele tiden efter at skabe mere værdi med vores analyser. Derfor stiller vi vores analyser til rådighed for hele energisektoren, og derfor afholder vi dette seminar”, siger Hanne Storm Edlefsen, afdelingsleder i Forskning og Udvikling.

Det er anden gang Energinet.dk afholder seminaret Analyser til debat.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.