Spadestik 1

Spadestik til Danmarks første elforbindelse til Holland

Det er 40 år siden, Danmarks elsystem senest blev forbundet med et nyt land. I 2019 kommer Holland på listen. COBRAcable kan forsyne 700.000 forbrugere med strøm og er en samfundsøkonomisk gevinst for Danmark.

 
Bestyrelsesformand i Energinet.dk Kim Andersen og minister Lars Christian Lilleholt ønsker hinanden tillykke med COBRA efter første spadestik. Foto Maria Tuxen Hedegaard
 
Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og bestyrelsesformand i Energinet.dk, Kim Andersen, tog i dag, mandag den 10. oktober, spadestik til Danmarks første elforbindelse til Holland.
I 2019 kan to parallelle og 325 km lange kabler sende strøm frem og tilbage mellem de to lande. Kablerne er ca. 13 cm. tykke og kan forsyne op til 700.000 husstande med strøm.
 
- For en lille nation som Danmark, der har masser af vindkraft, og som vil få endnu mere i fremtiden, bidrager stærke el-forbindelser mod nord og syd både til at holde elprisen nede og til at holde vindkraftens værdi oppe. Samtidig er forbindelserne til vores naboer et af de helt centrale virkemidler, der er med til at sikre, at vi kan indpasse mere og mere fluktuerende energi i vores elsystem og samtidig opretholde vores høje forsyningssikkerhed. Det er væsentligt, at vi har et velfungerende el-marked, hvor producenter kan sælge strøm, hvor efterspørgslen er størst, sagde Lars Christian Lilleholt, inden han satte spaden i jorden ved Energinet.dk’s nuværende højspændingsstation i Endrup ved Esbjerg.
 
Her kommer strømmen fra havmølleparkerne på Horns Rev i forvejen i land, og her skal kablet fra Holland kobles på en ny, stor omformerstation.
 
40 år siden Danmark og Norge blev forbundet
Det er 40 år siden, Danmark fik en elforbindelse til et nyt land. Vi har i mange årtier haft elkabler til Tyskland og Sverige, og i 1976 kom den første af i alt fire forbindelser til Norge. Også bestyrelsesformand Kim Andersen betonede i sin tale det grænseoverskridende marked:
 
- Forbindelserne bidrager til, at vi effektivt kan indpasse mere vindkraft i elsystemet. Elproducenterne kan på den ene side sælge mere strøm til naboerne, når vinden for alvor rusker. På den anden siden kan elhandlerne købe strøm i udlandet, når det er mere vindstille. Denne trafik af elektroner hen over grænserne er en stor gevinst for samfundsøkonomien, sagde han.
 
Arbejdet med COBRAcable begyndte i 2007, og forbindelsen er en af mange nye europæiske elforbindelser mellem lande.
 
Fire grunde til COBRAcable:
- Forbindelsen giver et samfundsøkonomisk overskud på 1 milliard kroner til Danmark. Forbindelsen gør det muligt for danske elproducenter at sælge strøm til et meget større europæisk marked.
- Den er vigtig for den grønne omstilling – begge lande kan effektivt indpasse meget mere vedvarende energi, f.eks. købe og sælge vindstrøm, solcellestrøm på tværs af grænser, når der rigeligt i et land – det giver den grønne strøm større værdi.
- COBRAcable bidrager på langt sigt til at sikre strøm i stikkontakterne – efterhånden som mere og mere strøm kommer, ’som vinden blæser’, er forbindelser til nabolande vigtige.
- Kablet er bygget til fremtiden. Nordsøen er udpeget som vigtigt område for fremtidens europæiske energisystem. Kommende havmølleparker i Nordsøen kan kobles på COBRAcable, og det kan indgå i et havbaseret elnet på tværs af lande rundt om Nordsøen.
 
Om kablet
COBRA-forbindelsen mellem Endrup ved Esbjerg og Eemshaven i Holland består af to parallelle søkabler på hver ca 300 km. De bliver koblet til landkabler i hver ende. I Danmark kommer søkablet i land på Fanøs vestkyst. På Fanøs østkyst bliver det ført til Måde i Jylland og derfra til Endrup.
 
 
Om byggeriet af omformerstation
I Endrup bygges en omformerstation på 125 meter i længden, 36 meter i bredden og 21 meter i højden. 
 


Omformerstationen er nødvendig, fordi det danske vekselstrømsnet og det hollandske vekselstrømsnet forbindes med en jævnstrømsforbindelse. Store mængder strøm, der skal transporteres over lange afstande, sker bedst med jævnstrøm. Derfor skal den omformes. 
 


Den nuværende elstation i Endrup udvides med 5 hektar. Den nye omformerstation kommer til at fylde i landskabet, og derfor rettede Kim Andersen også i sin tale en tak til naboer:
- I skal leve med at have et stort teknisk anlæg i jeres nærområde, og derfor sagde en gruppe naboer ja til at samarbejde med os om, hvordan omformerbygningens facader og beplantningen i området skal udformes. Jeg håber, at I er tilfredse med samarbejdet, og at resultatet vil leve op til jeres forventninger.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.