Markedsmodel 20 konference 18092015 Mogens Dahl 4

Markedsmodel 2.0 et år efter, hvad er der sket med de 13 anbefalinger?

Elsystemet forandrer sig, og vi får meget mere vedvarende energi. Det skaber nye muligheder for producenter og forbrugere, men også problemer, der skal løses. 13 anbefalinger og 24 initiativer blev sat i søen for at fremtidssikre elmarkedet.

Er vi godt i gang med at tilpasse elmarkedet? Eller har vi ikke rykket elmarkedet nærmere fremtiden siden samme tidspunkt sidste år?

I september 2015 lancerede Energinet.dk på en konference i København resultaterne af Markedsmodel 2.0-projektet og dermed også 13 anbefalinger til at fremtidssikre elmarkedet.

- Her godt et år efter er vi nået langt med de fleste af de 13 anbefalinger. 7 anbefalinger følger tidsplanen frem mod 2017 og 3 er helt i mål med konkrete forslag til de nye regler og de ændringer, som myndighederne i sidste ende skal tage stilling til, siger Søren Dupont Kristensen, direktør for Elmarked og Systemudvikling i Energinet.dk.
 
Han peger dog også på, at 3 anbefalinger, hvor løsningen lader vente på sig. Bl.a. Energinet.dk’s forslag om en ”strategisk reserve” for at kunne opretholde samme høje forsyningssikkerhed i Østdanmark, hvor Europa-Kommissionen har tilkendegivet, at reserven kan stride mod statsstøtteregler.
 
Elmarkedet er grænseoverskridende, og det er løsningerne også. Ofte kræver det nye EU-regler og enighed på tværs af lande at finde fælles løsning, og det tager tid, siger han.
 
Hvorfor Markedsmodel 2.0?
I 2014 inviterede Energinet.dk en stribe organisationer, firmaer, myndigheder, forbrugerorganisationer m.fl. til at deltage i Markedsmodel 2.0 og diskutere og udvikle forslag til et fremtidssikret elmarked. Resultatet blev 13 anbefalinger og en tidsplan med 24 initiativer for at finde konkrete løsninger.

Se oversigten i høj opløsning.
Markedsmodel 2.0-rapporten beskriver de 24 initiativer
Et velfungerende elmarked med sund konkurrence er vigtigt for, at elproducenter og forbrugere også i fremtiden kan handle og agere. Vi får endnu mere vedvarende energi, og dermed endnu større udsving i produktionen og flere timer med meget stor produktion fra vindmøller eller solceller. Nye regler og incitamenter skal sørge for, at vi køber meget strøm, når der er rigeligt, og mindre når produktionen er lav. Fleksibelt forbrug vil også hjælpe med at sikre forsyningssikkerheden, f.eks. når det ikke blæser.
 
Et fremtidssikret elmarked bidrager også til en effektiv grøn omstilling, hvor vi udnytter den grønne energi bedst muligt.
 
Der er desuden behov for at skabe klarhed over behov og incitamenter for de kritiske egenskaber, som er med til at holde elnettet stabilt og sikkert, og som kraftværkerne i dag bidrager til. I takt med mere vedvarende energi, nye elforbindelser til nabolande og at kraftværker kører i færre timer, ændrer behovet sig, og der skal skabes nye muligheder.
 
Hvad er der sket siden?
Energinet.dk har i et år stået i spidsen for at arbejde videre med 10 af de 13 anbefalinger og med inddragelse af interessenterne, mens Dansk Energi har ansvaret for tre af anbefalingerne om fleksibelt forbrug.
 
Der blev givet en gennemgang af status på elaktørforum 18. maj 2016 og til advisory board for Markedsmodel 2.0 i juni.

Energinet.dk har herunder kort beskrevet og vurderet fremdriften for de 10 anbefalinger, som Energi

ABONNER PÅ NYHEDER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.