Flleseurpiske regler

Fælleseuropæiske regler: ENTSO-E har igangsat to høringer med deadline den 6. november

ENTSO-E har igangsat 2 høringer - forslag til ”Scheduled Exchanges Calculation Methodology” for henholdsvis intraday og day ahead.

European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) sendte den 4. oktober to forslag i høring. De to høringer gennemføres i forbindelse med implementeringen af EU's markedsforordning ”Capacity Allocation and Congestion Management – CACM”. 

De to forslag vil efter endt høring blive tilpasset og efterfølgende sendt til godkendelse hos relevante nationale regulatorer, i Danmark Energitilsynet. 

 

Om forslagene:
De to forslag har hovedsageligt relevans for TSO’er, elbørser og centrale modparter (CCP – central counter party), idet forslagene omhandler metoder til at beregne den planlagte udveksling af el mellem områder, der følger af henholdsvis den fælles day ahead kobling og den fælles intraday kobling.

Læs mere om de to høringer på ENTSO-E’s hjemmeside, hvor der også er direkte link til de enkelte høringsdokumenter. Vær desuden opmærksom på, at kommentarer til høringen udelukkende kan afgives via ENTSO-E’s hjemmeside.
  

Frist for høringssvar
Sidste frist for at indsende kommentarer eller input er den 6. november. Det gøres under de to følgende links:
 
Stakeholder Workshop
ENTSO-E holder stakeholder workshop i Bruxelles den 26. oktober. Læs mere her.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.