Alt disponibelt

Alt disponibelt mandskab behandler sager om solceller og husstandsvindmøller

Nyt lovforslag betyder overarbejde, weekendarbejde og ekstra kolleger ved computerskærmene. Energinet.dk arbejder på højtryk på at få behandlet så mange sager så hurtigt som muligt.

Overarbejde, weekendarbejde og ekstra kolleger ved computerskærmene.

Efter at energi- forsynings- og klimaministeren fredag den 18. november 2016 fremlagde et lovforslag om midlertidigt stop for behandling af støtte til solceller, husstandsvindmøller mv., har Energinet.dk sat alt disponibelt mandskab til at behandle og afgøre ansøgninger om pristillæg til solceller, husstandsvindmøller mv., inden lovforslagets deadline.

Vedtages lovforslaget, vil Energinet.dk’s sagsbehandling af alle ansøgninger blive sat i bero efter den 31. december 2016.
Derfor arbejder vi på højtryk på at få behandlet så mange sager så hurtigt som muligt.

 
- Vi har sat alle de kolleger, der kan sagsbehandle, til at sagsbehandle – også kolleger fra andre kontorer. Vi har udskudt alle andre opgaver, kollegerne er blevet bedt om at tage overarbejde, og de bliver kaldt ind i weekenderne. Vi knokler igennem helt frem til deadline. Vi gør kort sagt alt, hvad der står i vores magt for at nå at sagsbehandle så mange som muligt, siger Annette Ikast, direktør for afdelingen Jura og Forvaltning.
 

Det er ikke en mulighed at hyre ekstra folk ind udefra og dermed øge mandskabsstyrken. Det vil tage for lang tid at lære nye op. Kræfterne er bedre brugt på at sagsbehandle.
 
Antal ansøgninger per 19. november
Energinet.dk har pr. 19. november 2016 følgende antal ansøgninger om pristillæg under sagsbehandling:
 
 
Det har gennem tiden været muligt at søge flere forskellige puljer og ordninger, nogle er lukket, men der er stadig sager, som endnu ikke er aflsuttet.
Loven om støtte til bl.a. solceller og husstandsvindmøller er skruet sådan sammen, at en ansøger flere gange skal indsende oplysninger og dokumentation til Energinet.dk for at kunne få pristillæg til den strøm, et nyt anlæg kommer til at producere:
 
Trin 1:
Først skal borgeren/virksomheden søge om tilsagn om at få pristillæg. Det skal ske, inden projektet er påbegyndt. Der skal vedlægges en betinget aftale om at købe f.eks. et solcelleanlæg – en aftale, der er betinget af, at man senere får Energinet.dk’s endelige godkendelse.
 
Trin 2
Når man har fået tilsagn, skal man købe anlægget, sætte det op og slutte det til elnettet – tilslutning til elnettet skal opfylde tekniske krav, og nettilslutning skal godkendes af det lokale elnetselskab.
 
Trin 3
Derefter skal netselskab oprette solcelleanlægget eller lign. i Energinet.dk’s stamdataregister – et register over alle elproducerende enheder.
 
Trin 4
Når det hele er sat op og registreret, skal ansøgeren meddele det til Energinet.dk. Energinet.dk skal kontrollere, om der er overensstemmelse mellem det, der er søgt om, og det, der er sat op. Først da kan man få en endelig afgørelse og pristillæg til den strøm anlægget producerer – man får dog tillægget fra den dato, anlægget er nettilsluttet.
I den 4-trins proces oplever Energinet.dk jævnligt, at ansøgninger mangler oplysninger eller dokumenter. Derfor må Energinet.dk ofte kontakte ansøgeren, og den proces forlænger sagsbehandlingstiden.
 
- Derfor er det uhyre vigtigt, at de folk, der har søgt, vender lynhurtigt tilbage, hvis vi i den kommende tid konktakter dem. Jo hurtigere vi får alle de nødvendige dokumenter, jo hurtigere kan vi behandle sagen, siger Annette Ikast.
 


Typisk mangler i ansøgningerne et af følgende dokumenter eller oplysninger:
• CVR numner eller CPR nummer
• Dokumentation for det betingede købstilbud om f.eks. solcelleanlæg, borgeren har indhentet.
• Dokumentation for, at man har købt et solcelleanlæg eller lign.
• Manglede fuldmagt – hvis man har fået f.eks. en elektriker til at lave hele sagsbehandlingen, kræver det en fuldmagt.
• Ejeren af solcelleanlæg skal også være den person, der står på elregningen - hvis man f.eks. har et firma, som betaler elregningen, men det er privatpersonen, der ansøger om solcelleanlægget, kan pristillæg ikke godkendes.
• Manglende oplysning om idriftssættelsestidspunkt. Energinet.dk kan ikke begynde at udbetale pristillæg, hvis vi ikke ved, hvornår anlægget er begyndt at producere el.
 
 
- Vi bruger også meget tid på at vejlede ansøgerne, så de ikke havner i den forkerte afregningsgruppe. Det er vigtigt, at borgerne bliver tilmeldt den ordning, som var forudsætningen for deres køb af anlæg, siger Annette Ikast.
 
Kontakt til netselskaber
Energinet.dk vil også kontakte de lokale elnetselskaber for at gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at også de er opmærksomme på, at Energinet.dk skal have den nødvendige dokumentation hurtigst muligt.
 
Energinet.dk vil frem til den 31. december 2016 nærmest dagligt offentliggøre en statistik, så du kan følge med i, hvor mange sager vi når at sagsbehandle.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.