Ny lov om

Ny lov om solceller og vindmøller: Hvad betyder det for din ansøgning

Loven berører solceller, husstandsvindmøller mv., der har søgt om støtte på den såkaldte ”gamle ordning”. Teksten er opdateret den 19. december 2016, efter at Folketinget har vedtaget lovforslaget.

 

Ny lov: Hvad er der sket?
Folketinget har den 19. december vedtaget et lovforslag fremsat af energi-, forsynings- og klimaministeren, der betyder, at al sagsbehandling af ansøgninger om pristillæg til nye solcelleanlæg, husstandsvindmøller mv. midlertidigt og hurtigst skal stoppe 
 
Hvem berører loven?
Loven vedrører solcelleanlæg under 500 kW, husstandsvindmøller, andre VE-teknologier under 500 kW, herunder bl.a. bølgekraft, små biogasanlæg op til og med 6 kW, der er startet på den ”gamle ordning”. På den gamle ordning skulle man først sætte anlægget op og derefter søge om støtte.
Lovforslaget vedrører dermed solcelleejere mv., der ifølge de gamle regler kunne vente med at søge om pristillæg (støtte) og nettoafregning til EFTER anlægget var sat op og tilsluttet elnettet, men som i dag STADIG ikke har søgt om pristillæg og nettoafregning eller fået en endelig afgørelse om pristillæg og nettoafregning.
 
Baggrund: Gamle ordning og omvendt proces
1.juli 2015 blev de danske støtteregler efter dialog med EU lavet om, så man skulle søge om mulighed for pristillæg INDEN projektet blev påbegyndt, altså en omvendt rækkefølge.
 
Loven fik virkning fra 1. januar 2016. I den forbindelse blev der lavet en overgangsordning for de projekter, der var i gang, men endnu ikke var afsluttet. Det er den overgangsordning, som lovforslaget fra 18. november 2016 nu vil sætte i bero.
 
Du er berørt, hvis du har
  • påbegyndt dit solcelleprojekt eller lign. INDEN den 1. juli 2015
  • og dit anlæg endnu ikke er nettilsluttet eller er blevet nettilluttet i 2016
  • og du endnu ikke har søgt om pristillæg og/eller nettoafregning eller du allerede har anmodet om nettoafregning og pristillæg, skal du være opmærksom
 
Er du berørt – send dokumentation i dag den 19. december
Loven betyder, at Energinet.dk i løbet af få dage skal nå at behandle ansøgningen og give tilsagn om støtte – ellers bortfalder muligheden for pristillæg. Derfor skal du straks indsende ansøgning og/eller dokumentation.
 
Adresse til ansøgninger
Send din ansøgning og dokumentation til ve@energinet.dk, med posten eller via e-boks.
  
Ansøgning skal indeholde dokumentation
Det er vigtigt, at ansøgninger indeholder alle relevante dokumenter, f.eks.:
- Dokumentation for, at anlægsprojektet var påbegyndt INDEN den 1. juli 2015 – det kunne være en bindende og ubetinget købsaftale på et anlæg.
- Dokumentation for, at det ikke kan tilregnes ejeren af anlægget, at projektet ikke er afsluttet og nettilsluttet INDEN den 31. december 2015, det kunne være dokumentation for at et byggeprojekt er ud-skudt, fordi sagsbehandling ved fx kommunen tager lang tid.
 
Baggrund: Gamle ordning og omvendt proces
1 .juli 2015 blev de danske støtteregler efter dialog med EU lavet om, så man skulle søge om mulighed for pristillæg INDEN projektet blev påbegyndt, altså en omvendt rækkefølge
Loven fik virkning fra 1. januar 2016. I den forbindelse blev der lavet en overgangsordning for de projekter, der var i gang, men endnu ikke var afsluttet. Det er den overgangsordning, som lovforslaget fra 18. november 2016 nu vil sætte i bero.

Se mere her.

 

Denne nyhed er overført fra en tidligere hjemmeside og visse links virker derfor ikke længere. For yderligere information, find emnet via forsiden.

 

 

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.