Peder

Peder Ø. Andreasen stopper som ENTSO-E præsident, når valgperiode udløber

Der sker meget i den danske energiverden og i Energinet.dk. Peder Østermark Andreasen vil bruge flere kræfter herhjemme. Men det har været en svær beslutning.

Peder Østermark Andreasen, administrerende direktør i Energinet.dk, stopper til juli som præsident for den europæiske sammenslutning af TSO’er for el (Transmission System Operators), ENTSO-E.

Han har meddelt kollegerne i de 41 øvrige europæiske transmissionsselskaber fra 35 lande, at han ikke ønsker at genopstille, når hans toårige valgperiode udløber. Men det har været en svær beslutning, forklarer han.
- Jeg har været glad for præsidentskabet og for det tætte samarbejde med de andre TSO’er i Europa. Vi har i fællesskab færdiggjort og implementeret en masse af de netregler, der fremover skal gælde i Europas eltransmissionsnet. ENTSO-E’s profil er blevet skærpet, og vi leverer konstruktivt ind til EU’s Energiunion og fremtidens lovgivning - vi har f.eks. fået sat tydelige aftryk i den Vinterpakke, som EU inden længe fremlæger i sin helhed, siger Peder Ø. Andreasen.
 
Indre marked og grøn omstilling
Det europæiske elsystem er under forandring, både fordi nye vedvarende energier erstatter fossile brændsler, og fordi grænsebomme nedbrydes og et indre marked for energi udvides, så mere og mere el kan sælges over grænser og mellem producenter og forbrugere i forskellige lande. Men det er ikke kun i ENTSO-E, der er travlt og forandringer:
 
Store opgaver i Energinet.dk
Der sker også rigtigt meget i den danske energiverden og i Energinet.dk, forklarer Peder Ø. Andreasen. Derfor vil han koncentrere sine kræfter i Danmark:

• Energinet.dk står midt i og foran milliardstore investeringer til ilandføringsanlæg af nye havmøller og elforbindelser til Holland, Tyskland og måske England.
• På gasområdet undersøger Energinet.dk en mulig rørledning til Polen, Baltic Pipe.
• Folketinget har lagt op til, at Dansk Gas Distribution, som Energinet.dk købte i for-bindelse med børsnotering af DONG Energy, skal konsolideres med de øvrige gasdistributionsselskaber.
• Energinet.dk skal udover gasdistributionsselskabet købe en række andre gas- og olieanlæg fra DONG Energy.
• I regeringens forsyningsstrategi er det besluttet, at Energinet.dk skal have ny øko-nomisk regulering.
 
Peder Østermark Andreasen blev i marts 2013 valgt til præsident for ENTSO-E
Han var forud bestyrelsesmedlem i ENTSO-E.
Han har passet præsidentposten sideløbende med jobbet som administrerende direktør i Energinet.dk.
 
Transparent og troværdig ENTSO-E
Han fremhæver, at han som præsident har haft et meget tæt samarbejde med formanden for ENTSO-E boardet, norske Bente Hagem fra Statnett.

- Vi har i fællesskab været med til at gøre ENTSO-E til en mere transparent og troværdig organisation, siger han.
 

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.