Danskerne tjener på udbygning af dansk-tysk elforbindelse

EU-Kommissionens betingelse for at godkende PSO-løsning betyder ikke en stor ekstraomkostning for de danske elforbrugere, som flere medier konkluderer. Tværtimod vil opfyldelsen af betingelserne være en overskudsforretning for det danske samfund.

EU-Kommissionens betingelse for at godkende den danske PSO-løsning er, at eltransmissionsnettet mellem Danmark og vores nabolande udbygges for at øge samhandlen og styrke konkurrencen. Betingelsen opfyldes ved at udbygge en vigtig elforbindelse over den dansk-tyske grænse, som i mange år har været en flaskehals i elnettet. Desuden opgraderes en del af det sjællandske elnet. Under forudsætning af at planerne om at udbygge det nordtyske elnet gennemføres, bidrager de danske udbygninger til at forbedre elmarkedets funktion til gavn for private elforbrugere, virksomheder og elproducenter i Danmark og vores nabolande.

Sidste brik i regional udbygning
Udbygningen af højspændingsforbindelsen over den dansk-tyske grænse blev besluttet i Energinet.dk’s bestyrelse i 2015. Den gennemføres i samarbejde med tyske TenneT TSO GmbH, som er i gang med at udbygge det nordtyske net mellem grænsen og Dollern syd for Elben. Energinet.dk vil være klar med den danske udbygning mellem Kassø og grænsen i 2020. Den tyske udbygning vil ligeledes være færdig i 2020.
På den danske side af grænsen afsluttede Energinet.dk allerede i 2014 udbygningen af højspændingsnettet fra Kassø ved Aabenraa via Tjele ved Viborg og videre til Norge. Forbindelsen til Norge er bygget i samarbejde med norske Stattnet.

Når udbygningen over grænsen er færdig i 2020, er der ”samme antal spor på den elektriske motorvej”, der forbinder Norge, Danmark og Nordtyskland. Dermed vil mulighederne for eksempelvis at sende de store mængder vindkraft og solenergi, der produceres i Danmark og Nordtyskland, til Norge eller omvendt få norsk vandkraft til Danmark og videre til det centrale Europa, når det ikke blæser.

På dansk grund består projektet af en ny 400 kilovolt luftledning mellem transformerstationen i Kassø og til grænsen omkring Frøslev. Luftledningen erstatter en mindre luftledning samme sted. Energinet.dk er i gang med at indhente tilladelser fra myndighederne og forberede indkøb. Under forudsætning af at alle tilladelser er på plads, går selve byggeriet i gang i efteråret 2017, hvor der tages første spadestik til udbygningen af transformerstationen i Kassø. Etableringen af den nye luftledning, som skal løbe mellem Kassø og Frøslev, forventes indledt først på året i 2019.

Vigtigt projekt for Europa
Udvidelsen af kapaciteten over den dansk-tyske grænse står på EU’s PCI-liste over vigtige infrastrukturprojekter, Projects of Common Interest. Forbindelsen vil forøge kapaciteten mellem de to lande til 2500 MW. I dag kan der sendes op til 1500 MW i nordgående retning og 1780 MW i sydgående retning. 

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.