Sagsbehandling af VE

Sagsbehandling af VE-støtte stopper midlertidigt

Energinet.dk sætter om få dage behandlingen af ansøgninger om pristillæg til nye solcelleanlæg, husstandsvindmøller mv. midlertidigt i bero. Det sker på baggrund af en lov, som Folketinget har vedtaget i dag.

NB. Det er i dag den 21. december 2016 bekræftet, at sagsbehandlingen af solceller stopper fredag den 23. december 2016. Sagsbehandlingen af husstandsvindmøller stopper den 31. december 2016.

 

Folketinget har i dag den 19. december 2016 vedtaget en lov, der midlertidigt suspenderer sagsbehandlingen af ansøgninger om støtte til nye solcelleanlæg, husstandsvindmøller mv. efter den såkaldte ”gamle ordning” (§7 stk.5 – L744). 

Energi- forsynings- og klimaministeren fremlagde lovforslaget den 18. november 2016. I forbindelse med tredjebehandlingen af lovforslaget blev det besluttet at suspendere overgangsordningen hurtigst muligt. 


Solcelleanlæg, husstandsvindmøller og andre VE-teknologier

Loven vedrører solcelleanlæg under 500 kW, husstandsvindmøller, andre VE-teknologier under 500 kW, herunder bl.a. bølgekraft, små biogasanlæg op til og med 6 kW, der er startet på den ”gamle ordning”. På den gamle ordning skulle man først sætte anlægget op og derefter søge om støtte.
Loven påvirker dermed solcelleejere mv., der ifølge de gamle regler kunne vente med at søge om pristillæg (støtte) og nettoafregning til EFTER anlægget var sat op og tilsluttet elnettet, og som i dag ikke fået en endelig afgørelse om pristillæg og nettoafregning eller har søgt om pristillæg og nettoafregning.
 
Turbo på sagsbehandling
I forbindelse med lovsforslagets fremsættelse satte Energinet.dk alle sejl til for at få behandlet og afgjort de indkomne ansøgninger inden årets udgang. Det betyder, at alle ansøgere, der har indsendt den fornødne dokumentation, har modtaget en afgørelse. De mange ansøgere, som ikke havde leveret den fornødne dokumentation ved lovforslagets fremsættelse, blev desuden kontaktet telefonisk, ligesom også anlægsejere, som kunne komme i betragtning til dispensation, men som endnu ikke havde ansøgt om dispensation, fik en opringning fra Energinet.dk’s sagsbehandlere.
 
De anlægsejere, som har endnu ikke har ansøgt om dispensation og/eller mangler at indsende dokumentation, kan stadig nå at få deres ansøgning behandlet under forudsætning af, at de i dag indsender ansøgning og den nødvendige dokumentation. 
 
Status på dispensationer
Energinet.dk har pr. 19. december 2016 modtaget 909 ansøgninger om dispensation, siden ordningen trådte i kraft i 2015. Ansøgningerne dækker i alt 3.570,80 MW.
Af de 909 ansøgninger er der ikke truffet afgørelse om 126 solcelleanlæg og 2 husstandsvindmøller. Grunden til, at Energinet.dk ikke har truffet afgørelser i disse sager er, at vi ikke har modtaget den fornødne dokumentation for projektets påbegyndelse og for årsagen til, at anlægget ikke er sluttet til nettet i 2015.
Energinet.dk har desuden gennemgået ansøgninger om nettoafregning. På baggrund af disse ansøgninger skønnes det, at 150 solcelleanlæg og 10 husstandsvindmøller kan være berettiget til dispensation.
 

 

Denne nyhed er overført fra en tidligere hjemmeside og visse links virker derfor ikke længere. For yderligere information, find emnet via forsiden.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.