Høj sikkerhed for gasforsyning

Den danske forsyningssikkerhed for gas vil fortsat være høj, selv om det er usikkert, hvorvidt produktionen af naturgas fra Nordsøen fortsætter på samme niveau.

Den seneste ”Redegørelse for gasforsyningssikkerhed 2016” viser, at det danske gastransmissionssystem er robust over for havari – selv ved høj gasefterspørgsel. Vurderingen er endvidere, at der er rigelige forsyningsmuligheder fra Nordsøen, Tyskland samt gaslagre.

Redegørelsen er en årligt tilbagevendende rapportering fra Energinet.dk til Energistyrelsen og aktører i gassektoren, som redegør for udviklingen og kommende initiativer inden for gasforsyningssikkerhed samt vurdere forsyningssikkerheden.

- ”Forsyningssikkerheden for gas i Danmark er i top igen i år. Vi har i samarbejde med markedet løst opgaven med stor kvalitet og derfor ikke haft nogen hændelser eller afbrud af forbrugere”, siger Søren Dupont Kristensen, direktør for Systemudvikling og Elmarked.

Tyra
Forsyningen af danske og svenske gaskunder kan også opretholdes fremadrettet, hvis Tyra-platformen lukker for renovering i 2018. I de år renoveringen pågår, vil det danske gassystem dog være mindre fleksibelt og mere sårbart overfor hændelser.
Hvis platformen lukkes permanent skal forsyningssituationen vurderes igen.

Vurderingen bygger på, at det danske gassystem er veludbygget med forbindelser til Tyskland og de to gaslagre. Der kan dog opstå forsyningsproblemer, hvis der indtræffer en ekstrem hård og længerevarende vinter, som endnu ikke er oplevet i naturgassystemets levetid.

- ”Det er vigtigt at slå fast, at rørnettet mod Tyskland og de to gaslagre kan sikre, at vi kan forsyne kundernes behov for gas. Men midlertidig eller perma-nent lukning af hovedparten af den danske gasproduktion i Nordsøen vil selvfølgelig påvirke systemet. Derfor kigger vi allerede på, om der er behov for tiltag”, siger Søren Dupont Kristensen.

Den tætte kobling til Europa betyder, at den europæiske forsyningssituation til en vis grad påvirker den danske. Den samlede europæiske forsyningssikkerhedsvurdering af det europæiske netværk af gastransmissionsoperatører (ENTSOG) viser også, at den danske gasforsyningssikkerhed fremover er høj.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.