Energinetdk moderniserer

Energinet.dk moderniserer tekniske krav til termiske anlæg

Ny revideret teknisk forskrift bliver nu anmeldt til Energitilsynet. Der er ryddet op i gamle tilslutningskrav og ensrettet, så der ikke længere er forskel på Øst og Vestdanmark samt vindmøller, solceller og termiske anlæg.

Energinet.dk sender i dag mandag 9. januar en modernisering af nogle af de tekniske krav, som termiske anlæg skal opfylde for at blive tilsluttet elnettet, til anmeldelse ved Energitilsynet.

Forskrifterne er sidst ændret i 2008, og efter mere end et års arbejde med aktørarbejdsgruppe, møder og dialog med deltagende aktører samt to høringsperioder har Energinet.dk nu lavet et endeligt forslag til modernisering af:

 

• TF 3.2.3 - Teknisk forskrift for termisk kraftværksenheder på 1,5 MW eller mere
• TF 3.2.4 - Teknisk forskrift for termiske kraftværksenheder større end 11 kW og mindre end 1,5 MW.
 
De to forskrifter ønsker Energinet.dk at samle i én forskrift - TF 3.2.3 - Teknisk forskrift for termiske anlæg større end 11 kW.
Her er slettet eller moderniseret flere af de oprindelige krav til, hvad et termisk anlæg skal kunne.
Nogle af de nuværende krav er forældede og ikke længere nødvendige for sikker drift af elnettet.
Desuden er krav blevet ensrettet, da der af historiske årsager på nogle områder er forskellige standarder i Øst- og Vestdanmark.
Ydermere bliver der stillet skærpede krav til de små termiske anlæg, så de ifølge forslaget fremover skal opfylde de samme krav til nettilslutning som vindmøller og solceller.
 
- Overordnet er der tale om en modernisering og forenkling af reglerne. Forskrifter er ikke noget, der ændres ret tit, da det har konsekvenser for dem, de berører, men opdateringer er dog stadig nødvendige for at være på forkant med udviklingen og sikre stabilitet og funktionalitet i elnettet. Vi har droppet gamle krav, der i dag er uaktuelle og helt tilbage fra monopoldagene, og vi har ensrettet krav for at sikre teknologineutralitet.
- Som det altid er, når man ændrer noget, så vil det betyde, at nye anlæg skal leve op til krav, de ikke skal i dag. Derfor er vi i dialog med aktører og interessenter for at informere om ændringerne, siger Anders Pallesen Jensen, afdelingsleder i Energinet.dk.
 
Det er nu op til Energitilsynet at behandle og tage endeligt stilling til Energinet.dk’s forslag.
 
Læs mere om forskrifterne her.

 

Denne nyhed er overført fra en tidligere hjemmeside og visse links virker derfor ikke længere. For yderligere information, find emnet via forsiden.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.