Flleseuropiske regler hring deadline 17 feb

Fælleseuropæiske regler: ENTSO-E har igangsat en høring med deadline den 17. februar

Danske aktører skal være opmærksomme på ENTSO-E’s høring af forslag til ”Harmonised Allocation Rules (HAR)”.

European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) sendte den 16. januar et forslag i høring. Høringen gennemføres som implementering af EU-markedsforordningen ”Forward Capacity Allocation – FCA”.
Forslaget vil efter endt høring blive tilpasset og efterfølgende sendt til godkendelse hos alle nationale regulatorer, herunder det danske Energitilsynet.
Deltagelse i høringen er en god mulighed for alle aktører til at komme med input og kommentarer til forslaget.
 
Læs mere om høringen på ENTSO-E’s hjemmeside her, hvor der også er direkte link til høringsdokumenter. Vær desuden opmærksom på, at kommentarer udelukkende kan afgives via ENTSO-E’s hjemmeside.
 

Herunder er forslaget kort beskrevet:
Forslag til Harmonised allocation rules (HAR):
EU’s markedsforordning FCA stiller krav til TSO’erne om at udarbejdet forslag til fælles HAR-regler. Reglerne er fælleseuropæiske allokeringsregler, der regulerer de kontraktlige aftaler for transmissionsrettigheder.

Den nuværende udgave af HAR-reglerne er efter ønske fra markedsaktørerne blevet implementeret som et tidlig implementeringsprojekt og er således trådt i kraft, inden FCA var i sin endelige form. I forbindelse med den tidlige implementering af reglerne godkendte Energitilsynet i oktober 2016 indførelsen af HAR-regler for DK1-DK2, DK1-DE samt for Kontek, gældende fra 1. januar 2017.

Efter ikrafttrædelsen af FCA i oktober 2016 opdateres HAR-reglerne nu således, at disse fuldt ud følger de juridiske forpligtigelser, der er givet i FCA.

 

Frist for høringssvar
Sidste frist for at indsende kommentarer eller input er den 17. februar 2016. Det gøres under følgende link:
Harmonised allocation rules (HAR): https://consultations.entsoe.eu/markets/fca-har/
 

Spørgsmål til høringerne:
Aktører, der har spørgsmål, kan deltage i ENTSO-E’s workshop d. 3. februar 2017 i Bruxelles eller henvende sig til Nanna Foller Larsen, NFL@energinet.dk

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.