Energiministeren godkender elforbindelse mellem Jylland og Tyskland

I midten af 2020 åbner Energinet.dk og tyske TenneT et ekstra spor på den elektriske motorvej mellem Jylland og Tyskland. Energi-, forsynings- og klimaministeren har netop givet sin godkendelse til investeringen i den danske del af projektet.

Den nye højspændingsledning over grænsen er en lille, men vigtig brik i en større regional udbygning af elnettet.

Udbygningen består dels af en elforbindelse mellem Norge og Danmark og i forlængelse af denne en ny højspændingsledning til Kassø i Sønderjylland, som blev færdig i 2014. Dels består det af netudbygninger fra Kassø til den dansk-tyske grænse og videre til Dollern syd for Hamborg. Det er strækningen mellem Kassø og grænsen, som energiministeren nu har givet tilladelse til.

- Når Energinet.dk i 2020 bliver færdige med den nye ledning mellem Kassø og grænsen, og TenneT efter planen samtidig bliver færdige med at udbygge højspændingsnettet fra grænsen til Dollern syd for Hamborg i 2020, får vi markant reduceret den flaskehals, som længe har begrænset elhandlen over den dansk-tyske grænse.  Dermed bliver der bedre muligheder for eksempelvis at sende de store mængder vindkraft og solenergi, der produceres i Danmark og Nordtyskland, til Norge eller omvendt få norsk vandkraft til Danmark og videre til det centrale Europa, når det ikke blæser, siger Torben Glar Nielsen, teknisk direktør i Energinet.dk.

Vigtigt projekt for Europa
Udvidelsen af kapaciteten over den dansk-tyske grænse står på EU’s PCI-liste over vigtige infrastrukturprojekter, Projects of Common Interest, og projektet har modtaget økonomisk støtte fra EU. Forbindelsen vil forøge handelskapaciteten mellem de to lande til 2500 MW. I dag kan der sendes op til 1500 MW i nordgående retning og 1780 MW i sydgående retning. 

Ny luftledning og nedtagning af eksisterende
Teknisk består det danske projekt af en ca. 30 km lang 400 kilovolt luftledning med to ledningssystemer mellem Kassø vest for Aabenraa og grænsen ved Frøslev. Når den nye ledning er færdig, fjernes den eksisterende 220 kilovolt ledning på samme strækning. Senest i 2025 fjernes også den 10 km lange 220 kilovolt ledning mellem Ensted og Kliplev. I alt fjernes ca. 40 km luftledninger.

Den nye luftledning forventes at blive hængt op på den såkaldte Eagle-mast, som er brugt til udbygningen af eltransmissionsnettet mellem Kassø og Tjele.

Luftledningen kobles til transformerstationen i Kassø, som udvides og ombygges.

Projektet er i øjeblikket ved at blive behandlet af myndighederne, og i foråret 2017 fremlægges VVM-redegørelsen for offentligheden (VVM = Vurdering af Virkning på Miljøet). VVM-redegørelsen vil bl.a. indeholde en række forslag til, hvor master og ledninger skal gå. I den såkaldte 2. offentlighedsfase holder Energinet.dk et informationsmøde for at give områdets borgere, virksomheder m.fl. de bedste forudsætninger for at komme med bemærkninger til projektet.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.