Energinetdk sender forskrift for bat

Energinet.dk sender forskrift for batterianlæg i høring

Små og store batterianlæg pibler frem og forventningen er, at der kommer flere og flere. Derfor er der brug for regler for, hvordan de tilsluttes det kollektive elnet.

Energinet.dk sender en ny teknisk forskrift for batterianlæg i høring. Den fastsætter krav og rammer til, hvordan batterianlæg skal tilsluttes det kollektive elnet.
 
 
Der findes i dag tekniske forskrifter for produktionsanlæg og forbrugsinstallationer, men ikke for de batterianlæg, der det ene øjeblik optager strøm og er forbrugere, og det næste øjeblik sender strøm ud på nettet og agerer som producenter.
- Vi har allerede set de første små husstandsbatterier, og store anlæg er også på vej herhjemme. I f.eks. Tyskland er udviklingen endnu længere fremme. Batterier kommer til at fylde mere i elsystemet, og der er brug for at det sker sikkert, og at batterierne kan spille sammen med det øvrige elsystem. Derfor forsøger vi med en ny teknisk forskrift at være på forkant med den udvikling, som vi forventer, vil tage fart, siger Anders Pallesen Jensen.
 
En arbejdsgruppe med repræsentanter fra flere grene af elbrandchen har i et år forberedt den tekniske forskrift med regler og krav til batterianlæg.
Mange af kravene er de samme som de, der i dag stilles, når vindmøller og solcelleanlæg skal tilsluttes elnettet.
 
Høringen løber frem til 14. marts 2017.
Du finder link til høringsdokumenter her.

Energinet.dk opfatter den tekniske forskrift for batterianlæg som første skridt mod en bredere teknisk forskrift om ”energilagring”. Forventningen er, at også andre lagringsteknologier end batterier vil blive en større og større del af elsystemet, og dette skal naturligvis håndteres i en samlet teknisk forskrift.
 
En række af de tekniske regler og krav, der stilles for at man kan blive tilsluttet det kollektive elnet, er fælleseuropæiske regler – også kaldet network codes.
Der findes dog ikke i dag EU-regler for batterianlæg.

 

Denne nyhed er overført fra en tidligere hjemmeside og visse links virker derfor ikke længere. For yderligere information, find emnet via forsiden.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.