Forslag om ny tar

Forslag om ny tarifering for solcelleejere og industrielle værker sat på stand by

Energinet.dk fik i efteråret en række høringssvar fra solcelleejere og industrielle værker ifm. forslag om ny tarifering for elkunder med nettoafregnet produktion. En endelig afgørelse trækker ud, da vigtige detaljer om elmålere skal afklares.

Der er behov for at undersøge detaljer nærmere. Derfor er en ventet afgørelse sat på stand by, indtil myndighederne har behandlet en problematik omkring forskel på de elmålere, der er opsat hos de berørte elforbrugere.
 
Det er status på det forslag, som Energinet.dk i september 2016 sendte til Energitilsynet.
 
Energinet.dk forklarede da i nyheden” Høring: Energinet.dk vil ændre tariferingen for bl.a. solcelleejere og industrielle værker”, at der er en skævhed i de net- og systemtariffer, elforbrugerne betaler til Energinet.dk. Mange solcelleejere og nogle industrielle værker betaler ikke i dag ikke fuldt ud for deres reelle brug af elnettet, mens udgifterne i stedet dækkes af alle andre elforbrugere. Da Energinet.dk er forpligtet til at opkræve tariffer efter ”rimelige, objektive og ikkediskriminerende” principper, anmodede Energient.dk derfor Energitilsynet om lov til at ændre tariferingen af elkunder med nettoafregnet produktion.
Men efterfølgende er der påpeget en problemstilling vedr. forskel på elmålere, der skal afklares, inden sagen kan komme videre.
 
De seneste år har en stor del af elkunderne og derved mange solcelleejere fået sat nye elmålere op. Der er sat to forskellige typer af elmålere op. Begge opfylder de tekniske krav, men hvis Energinet.dk’s forslag om ny tarifering godkendes, vil afregningen blive forskellig, afhængig af hvilken elmåler solcelleejeren har hængende på væggen.
 
Nye tarifregler vil derfor betyde uens vilkår for solcelleejerne. Der er derfor brug en afklaring med de relevante myndigheder, inden forslaget om ny tarifering af elkunder med nettoafregnet produktion eventuelt kan behandles af Energitilsynet.
 
Energistyrelsen ser nu nærmere på problemet sammen med Energinet.dk, Dansk Energi og Energitilsynet.
Når der er nyt, lægger Energinet.dk flere informationer her på hjemmesiden.

 

Denne nyhed er overført fra en tidligere hjemmeside og visse links virker derfor ikke længere. For yderligere information, find emnet via forsiden.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.