Ny 10-års plan for eltransmissionsnettet

Energinet.dk’s nye ti-års plan for eltransmissionsnettet omfatter en sammenhængende planlægning af alle forventede reinvesteringer, udbygninger og saneringer.

Planen hedder RUS-plan 2016 (Reinvestering, Udbygnings- og Saneringsplan 2016) og er den nyeste opfølgning på transmissionsplanlægningen siden 2013.

RUS-plan 2016 giver et overblik over de projekter i det interne danske transmissionsnet, der er idriftsat indenfor det seneste år, de projekter der er under etablering, og dem som er under detailplanlægning.

Derudover er reinvesterings- og udbygningsbehovet analyseret og kortlagt for de kommende ti år. Planen bidrager derved til rettidig igangsætning af konkrete projekter for detailplanlægning og etablering.

RUS-plan 2016 er blandt andet grundlag for planlægningssamarbejdet med netselskaberne og er en del af Energinet.dk’s lovgivningsmæssige leverancer.

RUS planen opdateres én gang årligt - næste gang ultimo 2017.

Energinet.dk arbejder på et nyt plankoncept
Energinet.dk arbejder kontinuert på, at vores plankoncept for udvikling af eltransmissionsnettet bedst muligt understøtter det daglige planlægningsarbejde, og at det altid er i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

RUS-planen er en del af et plankoncept fra 2016, der også indeholder en per-spektivplan med en tidshorisont på 20 år. RUS-planen og perspektivplanen udgør tilsammen Energinet.dk's langsigtede sammenhængende netudviklingsplan. Perspektivplanen forventes offentliggjort i andet kvartal 2017.

Nye rammer for kabellægning
Som en del af regeringens PSO-aftale fra den 17. november 2016 er der fastlagt nye politiske rammer for kabellægning og etablering af nye transmissionsanlæg. Disse er grundlag for RUS-plan 2016 og omfatter overordnet set:

  • at nye 400 kV-forbindelser etableres som luftledninger
  • at eksisterende 132-150 kV-net opretholdes som luftledninger
  • at nye 132-150 kV-forbindelser etableres som kabler.

Med PSO-aftalen er der dermed truffet en politisk beslutning om at annullere kabelhandlingsplanen for 132-150 kV-nettene fra 2009, og i stedet give mulighed for kabellægning af udvalgte strækninger gennem naturområder og bymæssig bebyggelse. De konkrete rammer for udmøntningen af dette er ved at blive klarlagt, og indgår derfor ikke i detaljer i RUS-plan 2016, men forventes at blive inkluderet fremadrettet.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.